Petosepäilyilmoitus

Pääpartnerin ja partnereiden tulee edunsaajina käyttää ohjelmasta myönnettyjä varoja ainoastaan hankkeen toteuttamista varten. Varojen käyttöön liittyvät ehdot on annettu Tukisopimuksessa ja sen liitteissä. Ohjelman toimielimet ovat vastuussa lakien ja säädösten mukaisesta ohjelman hallinnoinnista ja seurannasta. Mikäli epäilet Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelman hallintoon ja toimintaan liittyvää väärinkäytöstä, petosta tai korruptiota, voit ilmoittaa havainnoistasi oheisella lomakkeella. Toimitetut ilmoitukset käsittelee joko ohjelman hallintoviranomainen tai Etelä-Karjalan liiton sisäinen tarkastaja.

Anti-Fraud statement_SEFRCBC 2014-2020_FI

Kuvaile havaintosi objektiivisesti ja mahdollisimman tarkasti ja kerro kuinka olet saanut tiedot haltuusi. Mikäli mahdollista, tee viittaukset todistusaineistoon. Lomakkeen voi toimittaa anonyymisti tai merkitsemällä lähettäjän yhteystiedot.

Petosepäilyilmoitus