C3E hankkeen työpajoissa suunniteltiin interaktiivista peliseinää

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin Contents for Cross-Cultural Events -hanke (C3E) kokosi kouvolalaisia toimijoita suunnittelemaan interaktiivista peliseinää erityisesti nuorille. Toimijat ideoivat peliseinän toteutusta toimijakohtaisista tarpeista yhteisten sisältöjen suunnitteluun. Eskolanmäen kasiluokkalaiset innostuivat aiheesta asiantuntijoiden ohjaamana: https://read.xamk.fi/2020/luovat-alat/interaktiivista-peliseinaa-suunniteltiin-tyopajoissa/

C3E hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelma.
Lisätietoa hankkeen toteutuksesta: projektipäällikkö Heini Haapaniemi, sähköposti: heini.haapaniemi(at)xamk.fi