ASIAKASKOKEMUS, VERKOSTOT JA KUMPPANUUDET. EDUCRO-hankkeen päätösseminaari Imatralla 28.9.2022

Miksi asiakaskokemuksen ymmärtäminen on tärkeää matkailu- ja kulttuuripalveluiden kehittämisessä? Miten parhaat festivaalit ja tapahtumat rakentavat toimintaansa yhteistyöverkostojen avulla? Näistä teemoista kuullaan kansainvälisten huippuasiantuntijoiden Tuija Seipellin ja Paul Gudginin puheenvuorot EDUCRO-hankkeen päätösseminaarissa Imatralla Kulttuuritalo Virrassa keskiviikkona 28.9.2022 klo 9.30 – 16.30.
EDUCROn päätösseminaarissa kerrotaan keynote-puheenvuorojen lisäksi esittely hankkeen tuloksista sekä kuullaan projektiin osallistuneiden suomalaisten organisaatioiden case-esittelyjä. Päivän päättää paneelikeskustelu seminaarin aiheista.

Päätösseminaarin keynote-puheenvuorot ovat englanninkielisiä. Muilta osin tilaisuus on suomenkielinen. Hanke tarjoaa osallistujille seminaarin ohjelmaan kuuluvat kahvit ja kevyen lounaan. Lisätietoa: https://www.lab.fi/fi/tapahtumat/educro-hankkeen-paatosseminaari

Ilmoittautumiset seminaariin 21.9. mennessä: www.lyyti.fi/reg/EDUCRO_loppuseminaari_3633/fi.

Good Communication Awards 2020 – voittajat on valittu

Vuodesta 2018 alkaen, Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelma on huomioinut kerran vuodessa rahoittamiaan hankkeita hyvästä ja aktiivisesta viestinnästä. Viestintäpalkinnot symboloivat läpinäkyvää ja sujuvaa yhteistyötä kumppaneiden kesken, myönteistä asennetta rajat ylittävään yhteistyöhön Suomen, Venäjän ja Euroopan unionin välillä sekä laajaa näkyvyyttä hankkeiden omilla toimialoilla. Palkitut hankkeet ovat toimillaan myös lisänneet ohjelman ja sen rahoittajien näkyvyyttä. Vuonna 2020 voittajien valinnassa kiinnitettiin myös erityistä huomiota johdonmukaisuuteen ja toiminnan sopeuttamiseen olosuhteissa, joihin Covid-19 viruspandemia vaikuttaa laajasti. 

Palkinnot on perinteisesti jaettu ohjelman vuositilaisuuksissa, mutta tämän vuoden tilaisuuden siirtyessä vuodelle 2021, juhlistamme voittajia verkkokampanjalla ohjelman kotisivuilla ja sosiaalisen median kanavilla. Voittajahankkeiden kaikille partnereille toimitetaan Good Communication Award 2020 -kunniakirja. 


Tänä vuonna onnittelemme seuraavia hankkeita ja partnereita
 

Pääpartneri: Maataloustuotannon tekniikan- ja ympäristöasioiden tutkimuslaitos – Valtiollisen tiedelaitoksen sivutoimipiste Venäjältä 
Partnerit: Luonnonvarakeskus Suomesta, Leningradin aluehallinto, maatalous- ja kalastuskomitea Venäjältä ja Piozerskin piirin hallinto Venäjältä 


Pääpartneri: Kotka-Hamina seudun kehittämisyhtiö, Cursor Oy Suomesta 
Partnerit: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Suomesta, Pietarin yritystoiminnan kehittämissäätiö Venäjältä ja Pietarin valtiollinen teknologian-, mekaniikan- ja optiikan yliopisto Venäjältä  


Pääpartneri: Pietarin kauppa- ja teollisuuskamari Venäjältä 
Partnerit: Pietarin yliopisto Venäjältä, Transport Intergration Oy Venäjältä, Tutkameteorologian Instituutti Venäjältä, Ilmatieteenlaitos Suomesta ja LUT yliopisto Suomesta 


,,2020-11-30,Ohjelman uutiset”

Ohjelmointikomitea jatkaa työtänsä vuonna 2022

Kaakkois-Suomi – Venäjä 2021-2027 ohjelman ohjelmointikomitea piti 8. kokouksensa etäyhteyksin 21.2.2022.

Kokouksessa ohjelmointikomitean jäsenille esiteltiin viimeisimmät tiedot uuden 2021-2027 ohjelmakauden laillisuusprosessista, rahoitussopimuksesta sekä rahoituskehyksestä mukaan lukien kansallinen rahoitus. Ohjelmointikomitea keskusteli kokouksessaan mm. ohjelma-asiakirjan sisällöstä, kumppanuusperiaatteen toimeenpanon vaihtoehdoista ohjelmassa, sekä isojen infrahanke-ehdotusten (LIP) listauksen liittämisestä ohjelma-asiakirjaan erillisenä liitteenä.

Viimeistelty ohjelma-asiakirja on suunniteltu jätettäväksi kansalliseen hyväksyntään Suomessa ja Venäjällä huhti-toukokuussa 2022, ja tämä on merkittävä uuden ohjelman virstanpylväs.

Ohjelmointikomitean seuraava kokous on huhtikuussa 2022.

Ohjelman valmisteluun liittyviin asiakirjoihin voi tutustua sivulla Ohjelmoinnin materiaalia.

Ohjelmakäsikirja on päivitetty

Ohjelmakäsikirjan täysi versio 0.5 on julkaistu. Se sisältää tietoa muutoksista koskien hankkeiden enimmäiskestoa ja myöntämiskriteereitä, sekä pidennetyistä määräajoista tukisopimuksien laatimiseen ja hanketoiminnan päättämiseen. Täysi versio 0.5 korvaa aiemmin julkaistut versiot.

Nämä päivitykset noudattavat yhteisen Seurantakomitean päätöksiä ja koskevat menettelyjä, joista on sovittu ohjelma-asiakirjassa ja toimeenpanoasetuksessa (EU) 2020/879 ohjelmien ja rahoitettujen hankkeiden toteutusta koskevista erityissäädöksistä.

Lataa uusi ohjelmakäsikirja ja sen käännökset täältä: MATERIAALIA HANKKEILLE

Joulunajan tiedote

Vuodenvaihteen lomakausi tuo joitain poikkeuksia toimipisteidemme aukioloaikoihin ja lyhyen katkon palveluihin.

Hallintoviranomaisen toimipiste Lappeenrannassa on suljettu 24.12.-31.12.2021 ja sivutoimipisteemme Pietarissa on suljettu 31.12.2021-07.01.2022.

CBC henkilöstö toivottaa kaikille Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2022!

CBC Minun Alueella 2021 – Vuositapahtuma

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC ohjelma järjesti kolmannen vuositapahtumansa 8.12.2021, verkkotapahtumana.

Vuositapahtumien tavoitteena on mahdollistaa keskustelua ohjelman tuloksista ja suomalais-venäläisen yhteistyön tuottamista synergioista raja-alueilla, eri toimialoilla molemmin puolin rajaa. Tilaisuuksissa tarjotaan yleiskuva ohjelman toimeenpanosta ja niistä myönteisistä vaikutuksista, jotka mahdollistuvat Euroopan unionin, Venäjän ja Suomen yhteisellä rahoituksella, joka on tällä kaudella noin 77,5 milj. euroa.

Tänä vuonna koronavirus -pandemia on vaikuttanut myös rajat ylittävään yhteistyöhön ja siksi ohjelman vuositapahtuma järjestettiin terveysturvallisesti verkossa. Iloksemme saatoimme todeta, että CBC-yhteisö on vahva ja yhtenäinen, ja ohjelman hallintoviranomainen yhdessä sivutoimipisteen kanssa sai vastaanottaa puolen päivän mittaiseen tilaisuuteen lähes 150 osallistujaa ja panelistia.

Mitä opimme?

Vuositapahtuma käynnistyi CBC 2014-2020 ohjelman toteutustilanteen ja toimeenpanon esittelyllä sekä katsauksella tulevaan 2021-2021 ohjelmaan. Parhaillaan on käynnissä hyvin aktiivinen vaihe, jolloin nykyisestä ohjelmasta rahoitetut hankkeet valmistuvat ja saavuttavat tuloksia, ja samaan aikaan kehitämme menetelmiä, joilla tuetaan sekä syntyneen osaamiskapasiteetin siirtämistä tulevaan yhteistyöhön että varmistetaan uuden kauden tehokas käynnistyminen. Ohjelmaa rahoittavat tahot, Euroopan unioni, Venäjä ja Suomi tukevat jatkuvuutta ja tämä tuotiin esille myös vuositapahtuman pääpuheenvuoroissa.

Vuositapahtuman toinen osuus oli omistettu viidelle hankkeelle, joiden toteutusaika on päättynyt. Hankkeet kutsuttiin tilaisuuteen esittelemään keskeisimmät tulokset, sekä kertomaan kokemuksistaan rajat ylittävästä yhteistyöstä. Yhteenvetona voimme todeta, että asenne suomalais-venäläiseen yhteistyöhön hankkeissa on erittäin myönteinen eivätkä haastavat olosuhteet, jotka osin estivät kasvokkain suunnitellut tapaamiset, varsinaisesti vaikuttaneet tuloksiin. Kumppaneilla on jo myös katse kohti tulevaisuutta ja sen tuomia mahdollisuuksia.

Vuositapahtuman materiaali on julkaistu ohjelman kotisivulla VUOSITAPAHTUMAT .

Toivomme tapaavamme teidät ohjelman 4. vuositapahtumassa.

Hyvän Viestinnän -palkinnot 2021

Osana vuositapahtumia ohjelman hankkeille on jaettu Hyvän Viestinnän -palkintoja, tunnustuksena hankkeiden tekemää työtä kohtaan. Palkinnot symboloivat läpinäkyvyyttä ja sujuvaa yhteistyötä hankepartnereiden kesken, myönteistä asennetta ja näkyvyyttä rajat ylittävää yhteistyötä, ohjelmaa ja sen rahoittajia kohtaan. Vuoden 2021 palkintoja myönnettäessä, erityistä huomiota kiinnitettiin joustavuuteen ja toiminnan jatkuvuuteen pandemia-olosuhteissa.

Onnittelemme voittajia. Hyvän Viestinnän -palkinnon kunniakirjat toimitetaan kaikille voittaneiden hankkeiden partnereille tammikuussa 2022.
Jems palvelutoimittajan kilpailutus

Kaakkois-Suomi – Venäjä ohjelma, kuten myös Karelia and Kolarctic ohjelmat, tulee käyttämään Jems järjestelmää (Joint electronic monitoring system, yhteinen sähköinen seurantajärjestelmä) ohjelmakaudella 2021-2027. Interact ohjelman kehittämän järjestelmän asennus, ylläpito ja tuki tullaan toteuttamaan hallintoviranomaisen ja kilpailutuksen voittaneen toimittajan välillä laadittavaan palvelusopimukseen perustuen.

Palvelun hankinta toteutetaan Euroopan unionin laajuisen avoimen tarjouskilpailun perusteella, joka on avoinna 17.12.2021-31.01.2022 (tarjouskilpailun aikaa jatkettu).

Hankintailmoitus julkaistaan kunkin kolmen ohjelman kotisivulla, Hilma-järjestelmässä (julkiset hankinnat) sekä Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Kilpailutusasiakirjat > Hilma – hankintailmoitus 2021-088099

Yhteinen seurantakomitea ja ohjelmointikomitea päättivät työnsä vuodelle 2021

Molemmat kokoukset pidettiin samalla viikolla rinnakkain ohjelman 3. vuositapahtuman kanssa. Tiivis viikko oli tärkeä virstanpylväs ohjelman toimeenpanossa ja tulevan kauden valmistelussa.

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman yhteinen seurantakomitea piti 13. kokouksensa 9.12.2021, etäyhteydellä. Komitea sai tiedoksi ohjelman toimeenpanon ajankohtaiskatsauksen, tietoa hankkeiden toteutuksesta ja tuloksista, sekä yhteenvedon ohjelman tiedotus- ja viestintätoimista. Kokous katselmoi myös hallintoviranomaisen vuosiraportin (raportointikausi 7/2020-6/2021) luonnoksen. Seurantakomitea käsitteli ja hyväksyi joitain muutoksia ohjelmakäsikirjaan (Programme Manual), joilla vastataan vuoden 2020 lopulla ohjelma-asiakirjaan tehtyihin muutoksiin. Päivitetty versio ohjelmakäsikirjasta julkaistaan tammikuussa 2022. Kokouksen lopuksi seurantakomitea sai tietoa ohjelmakauden 2021-2027 valmistelusta. Seuraava yhteisen seurantakomitean kokous järjestetään kesäkuussa 2022.

Ohjelmakauden 2021-2027 valmistelusta vastaava ohjelmointikomitea piti 7. kokouksensa 10.12.2021, etäyhteydellä. Kokous sai tiedoksi ja keskusteli Kaakkois-Suomi – Venäjä 2021-2027 ohjelman laillisuusprosessista, rahoituskehyksestä sekä toimeenpanon mahdollistavan nk. Rahoitussopimuksen neuvottelujen edistymisestä. Indikatiivinen kokonaisrahoituskehys voi nousta nykyiseen kauteen verrattuna, mikä on positiivinen tieto rajat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksien näkökulmasta ohjelma-alueella. Ohjelmointikomitea keskusteli myös tulevan ohjelman nimestä ja brandista. Kokous kävi läpi päivitettyä ohjelma-asiakirjapakettia sekä LIP (Large Infrastructure Project) hankkeiden listaa. Tulevan ohjelman valmistelu etenee hyvin ja seuraavat keskeiset työvaiheet tammi-maaliskuun 2022 aikana liittyvät asiakirjojen viimeistelyyn ja ohjelman kansalliseen hyväksyntään Suomessa ja Venäjällä.

Ohjelman valmisteluun liittyviin asiakirjoihin voi tutustua sivulla Ohjelmoinnin materiaalia.

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 kolmas vuositapahtuma 8.12.2021

CBC In My Region – CBC Minun Alueellani

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman vuositapahtumat jatkuvat jälleen ja järjestämme järjestyksessään kolmannen tilaisuuden 8.12.2021, kello 12:00-16:00 (EET/Helsinki), verkossa Zoomilla.

Vuositapahtumien päätavoite on saattaa ohjelman edunsaajat ja sidosryhmät yhteen tarkastelemaan hankkeiden tuloksia ja yhteistyöstä syntyviä hyötyjä. Tilaisuudet ovat myös hyvä mahdollisuus tutustua suomalais-venäläiseen yhteistyöhön ja hankkeiden toimintaan niin päättäjille, medialle kuin laajalle yleisöllekin.

Tilaisuuden ohjelma

Tänä vuonna, aloitamme tilaisuuden esittelemällä käynnissä olevan CBC 2014-2020 ohjelman toimeenpanoa ja kauden 2021-2027 yhteistyöohjelman valmistelua, sekä seuraavia vaiheita eteenpäin. Tämän jälkeen puheenvuoron saavat ohjelmaa rahoittavat tahot.

Tauon jälkeen kuulemme viiden kokonaan toteutetun hankkeen pääkumppaneiden esittelyt hankkeiden tuloksista ja kokemuksista rajat ylittävästä yhteistyöstä. Aikaa on myös varattu yleisökysymyksille ja vastauksille. Esitysten jälkeen julkaisemme odotetun tiedon hankkeista, joille myönnetään vuoden 2021 Hyvän Viestinnän palkinto.

Lataa tästä tilaisuuden ohjelma

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 3.12.2021 tästä linkistä: https://q.surveypal.com/Registrationtemplate-8.12.2021-Annualevent/0

Verkkotapahtuma on avoin yleisölle ja maksuton. Tilaisuus on englanninkielinen, venäjänkielen tulkkauksella. Zoom-linkki lähetetään rekisteröityneille osallistujille sähköpostitse tilaisuutta edeltävänä päivänä.

CBC Minun Alueella – kerro mielipiteesi 10.12.2021 mennessä

Rajat ylittävää yhteistyötä (Cross-Border Cooperation, CBC) Suomen ja Venäjän välillä toteuttavat ihmiset ihmisiä varten, monella eri sektorilla. Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman hallintoviranomainen on kiinnostunut mielipiteistä ja kokemuksista suomalais-venäläiseen yhteistyöhön liittyen, ja nyt on tilaisuus kertoa niistä. Me, yhdessä sidosryhmiemme kanssa toivomme runsaasti palautetta, jotta voimme vahvistaa ohjelman toteuttamisesta syntyviä positiivisia vaikutuksia, parantaa palvelujamme ja kehittää ohjelmatoimintaa 2021-2027 kaudelle.

Tänä vuonna kyselyyn on tuotu mukaan mahdollisuus osallistua ohjelman uusien kotisivujen suunnitteluun. Uudet sivut avataan 2022, ja nyt on oikea aika osallistua ja jakaa meille hyviä ideoita.

Klikkaa ohjelman vuosittaiseen verkkokyselyyn (englanninkielinen), joka on avoinna 22.11.-10.12.2021 link > Annual survey 2021 ja vastaa kysymyksiin. Osallistuminen vie vain muutaman minuutin. Julkaisemme kyselyn keskeiset tulokset ohjelman kotisivulla https://www.sefrcbc.fi/information-service/annual-surveys/ 

Lämmin kiitos osallistumisesta!