Geologian tutkimuskeskus tutki pohjavesi-pintavesivuorovaikutusta Hanhikankaan pohjavesialueella Mikkelissä

RAINMAN hankkeen tiedote

Geologian tutkimuskeskus tutki Mikkelin Hanhikankaan vedenottamon veden koostumusta. Vedenottamon vedestä noin 45% on Hanhilammesta peräisin olevaa pintavettä. Osuus vaihtelee vuodenajan mukaan 35% – 55%. Tutkimusten perusteella Likolammen vettä ei päädy vedenottamolle. Tilanne saattaa muuttua vedenottomäärien kasvaessa tai Hanhilammen padon korkeuden muuttuessa. Tuloksia hyödynnetään Hanhikankaan pohjavesialueen virtausmallin ja suojelusuunnitelman päivityksissä.

Mikkelin Hanhikankaan pohjavesialueella tutkittiin pohjavesi-pintavesivuorovaikutusta hapen ja vedyn stabiilien isotooppien tutkimusmenetelmällä. Tutkimukset toteutettiin yhteistyössä Mikkelin kaupungin ja Geologian tutkimuskeskuksen kanssa osana RAINMAN –projektia, joka saa rahoitusta Kaakkois-Suomi- Venäjä CBC 2014-2020 ohjelmasta. Tulokset on esitetty kuvassa. Tutkimusraportti on ladattavissa GTK:n Hakku-palvelusta työraporttina 61/2020.

Yhteyshenkilö: Johannes Klein
Sähköposti: [email protected]