Ohjelma 2021-2027

OHJELMAKAUDEN SEFR 2021-2027 VALMISTELU ON LOPETETTU

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Euroopan Unioni on asettanut useita pakotteita, jotka vaikuttavat tulevan Interreg NEXT 2021-2027 ohjelmakauden valmisteluun. Venäjän osallistuminen ohjelmointityöhön on jäädytetty. Rajayhteistyöohjelmat perustuvat Suomen ja Venäjän väliseen yhteistyöhön, ja koska tämä on toistaiseksi keskeytetty, uuden ohjelmakauden valmistelu on lopetettu.

***

2021-2027 ohjelman valmistelua koordinoi Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman hallintoviranomainen, ja jota avustaa Pietarissa sijaitseva sivutoimipiste. Päätökset tekee valmistelua varten perustettu Ohjelmointikomitea, jossa on kuusi (6) edustajaa Suomesta ja kuusi (6) edustajaa Venäjältä. Tälle sivulle julkaistaan ohjelmointikomitean kokoustiedotteet ja esitellään komitean kokoonpano. Vasemmassa reunassa olevasta valikosta avautuu lisätietoa ohjelmoinnin eri vaiheista, kyselyistä sekä konsultaatioista, joiden tarkoituksena on kuulla mahdollisimman laajasti tulevaan ohjelmaan osallistuvia alueita, eri sidosryhmiä ja toimijoita sekä alueen väestöä Suomessa ja Venäjällä.


OHJELMOINTIKOMITEAN (PC) KOKOUKSET

Kahdeksas kokous järjestettiin 21/02/2022 Zoom etäkokouksena. Ohjelmointikomitea keskusteli ohjelma-asiakirjan sisällöstä, kumppanuusperiaatteen toimeenpanon vaihtoehdoista ohjelmassa, sekä isojen infrahanke-ehdotusten (LIP) listauksen. Viimeistelty ohjelma-asiakirja on suunniteltu jätettäväksi kansalliseen hyväksyntään Suomessa ja Venäjällä huhti-toukokuussa 2022.  Seuraava kokous pidetään huhtikuussa 2022. Tiedotelinkki.

Seitsemäs kokous järjestettiin 10/12/2021 Zoom etäkokouksena. Ohjelmointikomitea keskusteli tulevan ohjelman laillisuusprosessista, käsittäen myös kansallisen hyväksymisprosessin Suomessa ja Venäjällä. Kokous katselmoi viimeisimmän version ohjelma-asiakirjapaketista ja sivusi tulevan ohjelman nimeä sekä brandia.  Seuraava kokous pidetään helmikuussa 2022. Tiedotelinkki.

Kuudes kokous järjestettiin 08/10/2021 Zoom etäkokouksena. Ohjelmointikomitea keskusteli tulevan ohjelman kumppanuudesta, pienimuotoisista hankkeista, hallinto- ja operatiivisista toiminnoista sekä laajoista infrastruktuurihankkeista (LIP). Seuraava kokous pidetään joulukuussa 2021. Tiedotelinkki.

Viides kokous järjestettiin 22/06/2021 Zoom etäkokouksena. Ohjelmointikomitea keskusteli tulevan ohjelman hallintorakenteen luonnoksesta, jonka toiminnallisena tavoitteena on taata palvelut koko ohjelma-alueelle sekä ohjelman sidosryhmille. Lisäksi komitea linjasi alustavasti ohjelman rahoituskehyksen käyttöä kussakin erityistavoitteessa. Kokouksessa jatkettiin laajojen investointihankkeiden valmistelua, jonka lisäksi komitea päätti nk. julkisen kuulemisen järjestämisestä. Seuraava kokous pidetään lokakuussa 2021. Tiedotelinkki.

Neljäs kokous järjestettiin 22/04/2021 Zoom etäkokouksena. Ohjelmointikomitea keskusteli erityistavoitteiden toiminnallisesta sisällöstä, ja tulevan ohjelman viestintästrategiasta. Komitea sai tietoa ja sopi laajojen investointihankkeiden valmistelun seuraavista vaiheista, tarkasteli yksinkertaistettujen kustannusmallien käyttömahdollisuuksia ja toiminnallisen alueen toimeenpanoa. Lisäksi ohjelmointikomitea sopi ohjelman indikaattorien valmistelusta seuraavaan kokoukseen. Seuraavat kokoukset pidetään kesäkuussa ja syyskuussa 2021. Tiedotelinkki.

Kolmas kokous järjestettiin 04/02/2021 Zoom etäkokouksena. Ohjelmointikomitea valitsi erityistavoitteet, jotka huomioidaan ohjelman jatkovalmistelussa. Lisäksi kokous sai tiedoksi useita asioita, joita valmistellaan tulevaa ohjelmaa varten, ja tuodaan myöhemmin ohjelmointikomitean päätettäväksi. Kokous vahvisti myös seuraavan työmenetelmän, jolla täsmennetään ohjelman prioriteettien sisältöä. Seuraavat kokoukset pidetään huhti- ja kesäkuussa 2021. Tiedotelinkki.

Toinen kokous järjestettiin 26/06/2020 Zoom etäkokouksena. Ohjelmointikomitea päätti ohjelma-alueesta, jonka muodostavat Etelä-Karjala, Etelä Savo ja Kymenlaakso Suomessa, ja Pietari ja Leningradin alue Venäjällä. Ensisijaisiksi tavoitteiksi linjattiin jatkovalmistelua varten Politiikkatavoitteet 1) “A smarter Europe” (Älykkäämpi Eurooppa), 2) “A greener low-carbon Europe” (Vihreämpi vähähiilinen Eurooppa) ja 3) “A more connected Europe” (Verkostoituneempi Eurooppa) sekä Interreg erityistavoite 1) “A better cooperation governance for Europe” (Kehittyvän yhteistyön hallinto). Kokous sai myös tiedoksi ja hyväksyi Etelä-Karjalan liiton ohjelmakauden 2021-2027 hallintoviranomaiseksi. Komitea käsitteli päivitetyn ohjelmointisuunnitelman, ja hyväksyi toimenpiteet toiseen konsultaatiovaiheeseen sekä seuraavien kokousten ajankohdat. Kokoukset järjestetään loka- ja joulukuussa 2020. Tiedotelinkki.

Ensimmäinen kokous järjestettiin 16/04/2020 Zoom etäkokouksena. Komitea päätti kokoonpanostaan ja hyväksyi työjärjestyksen. Lisäksi se sopi ohjelmointiprosessista vuosille 2020-2021 sekä siihen liittyvistä konsultaatiovaiheista. Kokous myös valtuutti nykyisen hallintoviranomaisen koordinoimaan ohjelman valmistelun. Tiedotelinkki. (englanniksi)


OHJELMOINTIKOMITEA (PC)

Suomi
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ulkoministeriö
Etelä-Karjalan liitto
Etelä-Savon maakuntaliitto
Kymenlaakson liitto
Kaakkois-Suomen ELY -keskus

Venäjä
Talouskehitysministeriö
Ulkoministeriö
Pietarin ulkosuhdekomitea
Leningradin alueen ulkosuhdekomitea

Euroopan komissiolla on komiteassa pysyvä tarkkailijajäsenyys.