Asiakirjat

Euroopan komission on vahvistanut kaudelle 2014-2020 yhteensä 17 Euroopan ulkorajoilla toteutettavaa rajat ylittävää yhteistyöohjelmaa (maa- ja merirajat), joiden yhteenlaskettu EU rahoitus on 1,052,6 miljoonaa euroa. Näistä seitsemän ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä Venäjän Federaation kanssa.

Ohjelmakaudella 2014-2020 Euroopan Naapuruus Instrumentilla ENI toteutettavia rajat ylittäviä CBC yhteistyöohjelmia ohjaavat toimeenpanosäännöt Implementing Regulation (EU) 897/2014 on hyväksytty 18.08.2014 ja täydennetty 23.06.2020 Implementing Regulation (EU) 2020/879. Asiakirjoissa kuvataan sekä ohjelmien että niiden rahoittamien hankkeiden toimeenpanoehdot ja määritellään ENI CBC ohjelmien mahdolliset hallintomallit.

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelma-asiakirja

(Lokakuu 2020 versio sisältää alkuperäisen, 18.12.2015 hyväksytyn asiakirjan, sekä siihen tehdyt rahoitussuunnitelman muutokset 15.11.2018, 26.09.2019 ja 25.06.2020 ja (EU) 2020/879 mukaiset täydennykset 28.10.2020).

SEFR CBC 2014-2020 JOP_October 2020_English
SEFR CBC 2014-2020 JOP_October 2020_Finnish (unofficial translation)