Hankkeen raportointi

Q: Kuinka hankkeen uutiset, artikkelit ja tiedotteet merkitään raporttiin?
A: Kerronnallisessa raportissa tulee listata ja mainita kaikki julkaisut raportointikaudelta, ja lisäksi annetaan tietoa niiden vaikutuksista ja mahdollisista kommenteista sekä palautteesta. Uutisten, artikkeleiden ja tiedotteiden sisältöä ei ole tarpeellista toistaa raportissa, linkit saatavilla oleviin lähteisiin riittävät. Määrällinen tieto (kpl)  kerätään ja esitetään erillisessä liitteessä (communication and visibility plan), johon tulee merkitä sekä raportointikauden tulokset että kumulatiivinen tulokset.