Ohjelman uutiset 2021

20.12.2021|

Joulunajan tiedote

20.12.2021|

CBC Minun Alueella 2021 - Vuositapahtuma

20.12.2021|

CBC In My Region 2021 - Annual Event

20.12.2021|

Christmas time information

17.12.2021|

Tendering of the Jems service provider

17.12.2021|

Jems palvelutoimittajan kilpailutus

10.12.2021|

Joint Monitoring Committee and the Programming Committee closed their work for 2021

10.12.2021|

Yhteinen seurantakomitea ja ohjelmointikomitea päättivät työnsä vuodelle 2021

25.11.2021|

South-East Finland - Russia CBC 2014-2020 third Annual Event 8.12.2021

25.11.2021|

Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC 2014-2020 kolmas vuositapahtuma 8.12.2021

20.11.2021|

CBC in My Region - have your say by 10.12.2021

20.11.2021|

CBC Minun Alueella - kerro mielipiteesi 10.12.2021 mennessä

05.11.2021|

Invitation to tender for Mid-term evaluation

31.10.2021|

Programme services continue in hybrid model as of 1.11.2021

31.10.2021|

Ohjelman palvelut jatkuvat hybridimallilla 1.11.2021 alkaen

09.10.2021|

Preparation of the South-East Finland – Russia 2021-2027 Programme continued by Programming Committee meeting

09.10.2021|

Kaakkois-Suomi - Venäjä 2021-2027 -ohjelman valmistelu jatkui ohjelmointikomitean kokouksella

04.10.2021|

Cross-Border Cooperation - In Action for Border Regions!

04.10.2021|

Rajat ylittävä yhteistyö - Toimintaa raja-alueiden hyväksi!

14.09.2021|

CBC projects consultation days in November

14.09.2021|

CBC hankkeiden konsultaatiopäivät marraskuussa

13.09.2021|

Open vacancy of Administrative officer

18.08.2021|

The public hearing for the South-East Finland - Russia 2021-2027 Programme

18.08.2021|

Kaakkois-Suomi - Venäjä 2021-2027 ohjelman julkinen kuuleminen

28.06.2021|

Ohjelmointikomitea päätti avata julkisen kuulemisen 2021-2027 Kaakkois-Suomi - Venäjä ohjelmasta

28.06.2021|

Programming Committee decided to open public hearing for the 2021-2027 South-East Finland – Russia Programme

15.06.2021|

Kesäkauden palveluajat

15.06.2021|

Ohjelman yhteinen seurantakomitea piti 12. kokouksensa

15.06.2021|

Joint Monitoring Committee had its 12th meeting

15.06.2021|

Summertime services

22.05.2021|

Kaakkois-Suomi - Venäjä 2021-2027 ohjelman ympäristövaikutusten arviointi

22.05.2021|

Environmental assessment of South-East Finland - Russia 2021-2027 Programme

19.05.2021|

Programming Committee continued work for 2021-2027 period

19.05.2021|

Ohjelmointikomitea jatkoi työtään 2021-2027 ohjelmakautta varten

17.05.2021|

Open vacancy of Project Coordinator

16.05.2021|

Raportoinnin verkkoseminaarit keräsivät CBC hanketoimijat koolle

16.05.2021|

Reporting webinars gathered CBC projects' partners together

04.05.2021|

Neljäs vuosittainen sosiaalisen median CBC-päivä 18.5.2021

04.05.2021|

Fourth annual CBC social media -day on 18.5.2021

16.04.2021|

Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC ohjelman rahoituskehys on jaettu 71 hankkeelle

16.04.2021|

South-East Finland – Russia CBC financial frame fully allocated for 71 projects

13.04.2021|

Steps towards 2021-2027 Programme

29.03.2021|

Tarjouskilpailu mainostoimistopalveluista

29.03.2021|

Invitation to tender for advertising services

24.03.2021|

Raportoinnin verkkoseminaarit rahoitetuille hankkeille

24.03.2021|

Kevätkauden palveluajat

24.03.2021|

Springtime services

24.03.2021|

Reporting Webinars for funded projects

11.03.2021|

My CBC Story - Tuula Heino

25.02.2021|

2021-2027 Ohjelmointikomitean kokoustiedote

25.02.2021|

Programming Committee 2021-2027 third meeting

15.02.2021|

CBC hankkeiden konsultaatiopäivät huhtikuussa

15.02.2021|

CBC projects consultation days in April

22.01.2021|

SEFR ENPI CBC 2007-2013 – tilien sulkeminen ja arkistointi

22.01.2021|

SEFR ENPI CBC 2007-2013 – closing accounts and archiving