Ukk

Hallintoviranomaiselle usein esitettyihin kysymyksiin vastataan myös tällä sivulla. Vastaukset täydentävät ohjeistuksessa (Programme manual) ja hankkeiden tukisopimuksissa ja niiden liitteissä esitettyjä sääntöjä. Ne eivät korvaa tapauskohtaista tilannearviointia ja hallintoviranomaisen puoleen on suositeltaa kääntyä kaikissa epäselvissä tilanteissa. Viimeisin päivitys: 02/02/2021 (Aikataulut ja sopimuksen tekeminen).


Koronaviruksen leviämisen takia voidaan joutua perumaan tai siirtämään hanketoimintaan liittyviä matkoja tai/ja tilaisuuksia. Hankkeelle syntyvät kustannukset, niissä tapauksissa kun varattujen matkojen tai muiden järjestelyiden peruminen ei onnistu, ovat tukikelpoisia. Tositteet tulee kerätä ja esittää normaalin käytännön mukaisesti, jonka lisäksi aineistoon on hyvä liittää lyhyt selvitys perumisen syistä. 

Järjestettäessä tapahtumia, kokouksia ja seminaareja verkossa; osallistujalistat tulee laatia kuten tavallisissa paikalla toteutettavissa tapahtumissa, ja liittää ne raporttiin. Hankkeen toteuttamista varten kerättyjä henkilötietoja on käsiteltävä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Matkustamiseen ja tilaisuuksien järjestämiseen tai niihin osallistumiseen liittyen tulee huomioida kunkin partneriorganisaation omat ja kansallisten viranomaisten ohjeet ja suositukset. Lisätietoja tai ohjeita varten pyydämme ottamaan yhteyttä hankkeen koordinaattoriin hallintoviranomaisessa.