Yhteinen valintakomitea

Yhteinen valintakomitea (Joint Selection Committee, JSC) koostuu enintään neljästä aluetason edustajasta molemman osallistujamaan ydinalueelta ja kahdesta kansallisen viranomaisen edustajasta. Yhteisen valintakomitean tehtävä on arvioida hakemusten laatu ja antaa yhteiselle seurantakomitealle suosituksia rahoitettavista hankkeista. Yhteinen valintakomitea kokoontuu rahoitushakujen vuotuisen suunnitelman mukaisesti, ja se voi tehdä päätöksiä myös kirjallisella menettelyllä. Päätösten on oltava yksimielisiä eivätkä ne edellytä äänestystä.