Ohjelmat

2021-2027 Ohjelman valmistelu käynnistettiin joulukuussa 2019, jolloin Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman yhteinen seurantakomitean (JMC) päätti perustaa ohjelmointikomitean (PC) ja valtuutti nykyisen hallintoviranomaisen (MA) koordinoimaan prosessia. Tietoa valmistelusta, konsultaatioista sekä ohjelmointikomitean päätöksistä julkaistaan sivulla OHJELMA 2021-2027.


Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 Ohjelma on yksi kolmesta Suomen ja Venäjän välillä toteutettavasta rajat ylittävästä yhteistyöohjelmasta. Tukikelpoinen ohjelma-alue koostuu nk. ydinalueesta, jonka muodostavat Suomen puolella Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso ja Venäjällä Pietari ja Leningradin alue. Liitännäisalueita ovat Uusimaa, Päijät-Häme, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala sekä Karjalan Tasavalta. Näiden lisäksi Turku ja Moskova, merkittävinä talous- ja kulttuurikeskuksina, ovat tukikelpoisia alueita. Ohjelma rahoituskehys on noin 77,5 miljoonaa euroa, josta Euroopan Unioni kattaa noin puolet ja toisesta puolesta vastaavat yhtä suurin osuuksin Suomen ja Venäjän valtiot. Kaudella 2014–2020 Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC ohjelmasta myönnetään rahoitusta toiminnalle, joka hyödyntää ohjelma-aluetta ja kuuluu johonkin seuraavasta neljästä tavoitteesta ja toimintalinjasta:

Liiketoiminta ja pk -yritysten kehittäminen
Toimintalinja 1: Elävä, aktiivinen ja kilpailukykyinen talous

Opetuksen, tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja innovaatioiden tukeminen
Toimintalinja 2: Innovatiivinen, ammattitaitoinen ja koulutettu alue

Ympäristön suojelu, sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja katastrofien estäminen ja hallinta
Toimintalinja 3: Houkutteleva, hyvinvoiva ympäristö ja alue

Rajaliikenteen kehittäminen ja rajaturvallisuus
Toimintalinja 4: Helposti saavutettava ja yhteyksiltään hyvä alue


Esite CBC 2014-2020

South-East Finland – Russia CBC leaflet FI_2018


Ohjelma-alue CBC 2014-2020