Tarkastusviranomainen

Tarkastusviranomainen (Audit Authority, AA) varmistaa, että tarkastuksia suoritetaan hallinto- ja valvontajärjestelmille, asianmukaiselle otannalle hankkeita ja ohjelman vuosittaiselle tilinpäätökselle. Tarkastusviranomainen huolehtii siitä, että tarkastustyö tehdään kansainvälisesti hyväksyttyjen tarkastussääntöjen mukaisesti. Tarkastusviranomaista avustaa tarkastajaryhmä (Group of Auditors, GOA), johon kuuluu edustaja molemmista ohjelman osallistujamaista