Kansalliset viranomaiset

Kansallinen viranomainen (National Authority, NA) Suomessa ja Venäjällä tukee hallintoviranomaista ohjelman hallinnoinnissa hyvän taloushallintotavan mukaisesti. Kansalliset viranomaiset vastaavat hallinto- ja valvontajärjestelmien perustamisesta ja tehokkaasta toiminnasta kansallisella tasolla. Kansalliset viranomaiset myös avustavat hallintoviranomaista perintäprosessissa ja tukevat sitä sääntöjen vastaisen toiminnan estämisessä, havaitsemisessa ja korjaamisessa ilmoittamalla sääntöjen vastaisesta toiminnasta viipymättä hallintoviranomaiselle ja Euroopan komissiolle ja tiedottamalla niille säännöllisesti asiaan liittyvien hallinnollisten ja oikeudenkäyntimenettelyjen edistymisestä. Kansallisena viranomaisena Suomessa toimii työ- ja elinkeinoministeriö ja Venäjällä talouskehitysministeriö.