RACI -matriisi

RACI -MATRIISIN KÄYTÖN EDUT (Hakulomakkeen sivu Relevance)

Vastuunjakotaulukko (RACI) on tässä yhteydessä menetelmä, jonka avulla voidaan hahmottaa hankkeen resurssien mahdollista päällekkäistä sitomista ja toimien yliresurssointia. Sen avulla voidaan varmistaa, että kaikki toimenpiteet on huomioitu ja että kunkin hankekumppanin rooli ja tehtävät on määritelty selkeästi. Taulukon avulla on myös helppo suunnitella resurssien uudelleenjärjestämistä, mikäli sellaiselle tulee tarvetta.

NELJÄ KUMPPANIROOLIA RACI-MATRIISISSA

R = responsible (vastuullinen)
Kumppani, joka suorittaa tehtävän tai työpaketin toimet, tai on osa suorittavaa tiimiä. Tyypillisesti varaa hankebudjettiin kustannuksia tätä tehtävää varten.

A = accountable (vastuussa oleva)
Kumppani, joka valvoo, että tehtävä tai työpaketti tulee hyväksytysti valmiiksi. Kullakin tehtävällä tai työpaketilla on vain yksi vastuussa oleva kumppani. Tyypillisesti varaa hankebudjettiin kustannuksia tätä tehtävää varten.

C = consulted (konsultoiva)
Kumppani, jolta voidaan kysyä ohjeita ja neuvoja tehtävän tai työpaketin suorittamisessa. Tyypillisesti varaa hankebudjettiin matkakustannuksia ja/tai asiantuntijapalkkion tätä tehtävää varten.

I = informed (tiedotettava)
Kumppani, jota tiedotetaan tehtävän tai työpaketin suorittamisesta ja tuloksista. Tyypillisesti ei varaa hankebudjettiin kustannuksia tätä tehtävää varten.