Hankkeen toteuttaminen

Q: Kuinka tulee ylläpitää tietoja hankkeelle työskentelevästä henkilöstöstä?
A: Pääpartneri täyttää ja ylläpitää henkilöstö-luetteloa (sekä osa- että kokoaikaisista työntekijöistä) PROMAS järjestelmässä hankkeen Project management -sivulla. Järjestelmään syötetään seuraavat tiedot: nimi, tehtävänimike, tehtävä sekä alkamis- ja päättymispäivät hankkeelle työskentelystä. (Ohjelmakäsikirja osa D, kappale 3.2).


Q: Missä ja miten tulee ylläpitää tietoja hankkeelle tehdyistä hankinnoista?
A: Pääpartnerin tulee tallentaa hankintoihin liittyvät tiedot PROMAS järjestelmään hankkeen Project management -sivulla. Järjestelmään listataan kaikki hankinnat, tavarat ja palvelut ja liitteeksi liitetään kilpailutusasiakirjat. (Ohjelmakäsikirja osa D, kappale 3.2).