Aikataulut ja sopimuksen tekeminen

Q: Voimmeko hakea vielä rahoitusta 2014-2020 ohjelmakaudella?
A: Ohjelmarahoitus on täysin sidottu 1.-6. hakukierroksilta rahoitettuihin hankkeisiin ja yhdeksään laajaan infrastruktuurihankkeeseen. Avoin jatkuva rahoitushaku on suljettu 31.12.2020. Kaudella 2014-2020 ei voi enää jättää uusia hankehakemuksia. Uuden ohjelmakauden 2021-2027 ensimmäisen haun aikataulua ei ole vielä saatavilla. 


Q: Milloin seuraava hakukierros alkaa? Vain sen sulkeutumisesta on ilmoitettu.
A: Ohjelmaa toteutetaan jatkuvan haun periaatteella. Hakijat voivat vapaasti valita, mihin ilmoitettuun määräaikaan mennessä hakemuksensa jättävät. Hakemusta voi siis valmistella (myös PROMAS-järjestelmässä) milloin tahansa ohjelmakauden aikana. Hallintoviranomainen rekisteröi käsittelyprosessiin kulloinkin vain ne hakemukset, jotka on lukittu ja toimitettu ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Muut, vielä kesken olevat hakemukset, jäävät PROMAS-järjestelmään hakijoiden edelleen työstettäviksi.


Q: Jos jätämme hakemuksen seuraavaan hakukierrokseen, milloin ja miten saamme tiedon siitä onko se hyväksytty vai hylätty?
A: Käsittely- ja päätöksentekoprosessi kestää noin 4-5 kuukautta kullakin kierroksella. Kun seurantakomitea on tehnyt lopullisen päätöksen valittavista hankkeista, hallintoviranomainen ilmoittaa jokaiselle päähakijalle tuloksen kirjallisesti nk. hallinnollisella päätöksellä (Executive Order). Ennen päätöksen saamista hakija voi seurata käsittelyä hakemuksen statusmuutoksina PROMAS-järjestelmässä (näkymät ja statukset on esitelty tarkemmin hakijan PROMAS-ohjeessa).


Q: Jos projekti on valittu rahoitettavaksi, voiko toiminnan aloituspäivästä neuvotella vai onko se automaattisesti tukisopimuksen viimeisestä allekirjoituksesta seuraava päivä?
A: Hankkeen aloituspäivästä voidaan neuvotella. Sen ei tarvitse olla automaattisesti tukisopimuksen allekirjoitusta seuraava päivä. On suositeltavaakin, että aloitus sovitaan kalenterikuukauden ensimmäiseksi päiväksi, jolloin vältytään vajaiden kuukausien tuomalta ylimääräiseltä työltä talousraportoinnissa.


Q: Miksi aloituskokous hankepartnereiden ja hallintoviranomaisen kanssa on tarpeellinen ja pidetään ennen hankkeen tukisopimuksen allekirjoittamista?
A: Aloituskokous pidetään siksi, että hallintoviranomainen haluaa varmistua hankkeen sisäisestä tiedonkulusta ja tukea toiminnan läpinäkyvyyttä. Kokouksen tavoite on varmistua siitä, että kaikki partnerit ovat tietoisia oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan ja että toiminnan tehokkaalle käynnistymiselle ja toteutukselle ei ole esteitä.


Q: Onko hankkeen kestolle olemassa rajoituksia?
A: Yleisellä tasolla hanke voi olla kestoltaan enintään 36 kuukautta (3 vuotta), mutta koska joillekin hakukierroksille voidaan asettaa erityisehtoja, kuten rajoituksia hankkeen enimmäiskestoon, on rahoitushakemusta valmisteltaessa suositeltavaa tarkistaa asia ohjelman kotisivuilta. Vähimmäiskestoa ei ole.