Yhteinen seurantakomitea

Yhteinen seurantakomitea (JMC) on keskeinen päätöksentekoelin ja se valvoo ja seuraa ohjelman toteuttamista ja edistymistä ja tekee lopulliset päätöksen hankerahoituksesta. Yhteinen seurantakomitea koostuu kahdesta Venäjän ja Suomen valtioiden keskushallinnon edustajasta ja enintään neljästä aluetason edustajasta ohjelman ydinalueelta molemmista osallistuvista maista. Euroopan komissio osallistuu komitean työhön tarkkailijana. Komitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja se voi tehdä päätöksiä myös kirjallisella menettelyllä. Päätöksenteossa noudatetaan komitean hyväksymää työjärjestystä ja päätökset tehdään yksimielisesti.

Lista jäsenistä ja varajäsenistä (Päivitetty 10/12/2021)
Suomi, jäsen Tuulia VÄLIHEIKKI Työ- ja elinkeinoministeriö
Suomi, varajäsen Helinä YLI-KNUUTILA Työ- ja elinkeinoministeriö
Suomi, jäsen Jatta JÄMSÉN Ulkoasiainministeriö
Suomi, varajäsen Leniitta SOINI BILLSTAM Ulkoasiainministeriö
Suomi, jäsen Niina MALM Etelä-Karjalan liitto
Suomi, varajäsen Heikki JÄRVENPÄÄ Etelä-Karjalan liitto
Suomi, jäsen Jarkko WUORINEN Etelä-Savon maakuntaliitto
Suomi, varajäsen Merja OLENIUS Etelä-Savon maakuntaliitto
Suomi, jäsen Jaakko MIKKOLA Kymenlaakso Liitto
Suomi, varajäsen Anna-Riikka KARHUNEN Kymenlaakso Liitto
Suomi, jäsen Hanna KAILASTO Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Suomi, varajäsen Pekka HÄKKINEN Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Venäjä, jäsen Daniil TURLANOV Talouskehitysministeriö
Venäjä, varajäsen Daria TRIFONOVA Talouskehitysministeriö
Venäjä, jäsen Igor KAPYRIN Ulkoasiainministeriö
Venäjä, varajäsen Denis MOSKALENKO Ulkoasiainministeriö
Venäjä, varajäsen Maria ASTAKHOVA Ulkoasiainministeriö
Venäjä, jäsen Olga ANDROSOVA Pietarin ulkosuhdekomitea
Venäjä, varajäsen Galina ZAKHAROVA Pietarin ulkosuhdekomitea
Venäjä, jäsen Oleg KONOVALOV Leningradin alueen ulkosuhdekomitea
Venäjä, varajäsen Ekaterina RUDAKOVA Leningradin alueen ulkosuhdekomitea
Venäjä, jäsen Inna BIGOTSKAJA Leningradin alueen ulkosuhdekomitea
Venäjä, varajäsen Elena ILINA Leningradin alueen ulkosuhdekomitea