Tukisopimuksen laatiminen

Ohjelman rahoittamien hankkeiden toteuttaminen perustuu hallintoviranomaisen ja päähakijan allekirjoittamaan tukisopimukseen. Ennen sopimuksen laatimista käydään läpi kaikki hakemusvaiheessa toimitetut asiakirjat, toimijoiden ja toimenpiteiden tukikelpoisuus sekä mahdolliset ohjelman seurantakomitean tukisopimukselle asettamat ehdot. Tarvittavat täsmennykset asiakirjoihin tekee päähakija yhteistyössä kumppaniensa kanssa. Hallintoviranomainen ohjeistaa ja tukee sopimuksen neuvotteluprosessia yhdessä sivutoimipisteen kanssa.


TUKISOPIMUKSEN MALLILOMAKE

SEFRCBC Grant Contract model template_EN


TUKISOPIMUKSEN LIITTEET

Seuraavat asiakirjat ovat pakollisia liitteitä (jollei toisin mainita) kehittämishankkeen tukisopimukseen ja ne on toimitettava sähköisessä muodossa PROMAS-järjestelmään ja alkuperäisenä kappaleena paperiversiona.

Grant contract annex SEFR CBC 2014-2020 – Financial identification
Grant contract annex SEFR CBC 2014-2020 – Legal entity statement
Grant contract annex SEFR CBC 2014-2020 – Communication and visibility plan

Hankkeen toteuttamista säätelee tukisopimuksen neuvotteluprosessin aikana viimeistellyn rahoitushakemuksen ja sen liitteiden sisältö sekä sopimukseen kuuluvat liiteasiakirjat.

SEFRCBC Grant Contract Annex II General Conditions_EN_final22022019
SEFRCBC Grant Contract Annex IV ERV1 Expenditure and revenue verification procedure
SEFRCBC Grant Contract Annex V Award of procurement contracts by Russian private beneficiaries_EN


Unofficial translations

SEFRCBC Grant Contract model template_FI_unofficial translation
SEFRCBC Grant Contract model template_RU_unofficial translation
SEFRCBC Grant Contract Annex II General Conditions_FI_unofficial translation_final22022019
SEFRCBC Grant Contract Annex II General Conditions_RU_unofficial translation_final22022019
SEFRCBC Grant Contract Annex IV ERV1_FI_unofficial translation
SEFRCBC Grant Contract Annex IV ERV1_RU_unofficial translation