Valvonnan yhteyspisteet

Valvonnan yhteyspisteet (Control Contact Points, CCP) tukevat hallintoviranomaista hanketason valvonta- ja varmentamistehtävien toteuttamisessa. Valvonnan yhteyspisteet antavat tietoa ja selvityksiä kansallisista säännöistä, joilla on vaikutusta siihen, miten tarkastuksia tai hankkeiden lisätarkistuksia suoritetaan. Valvonnan yhteyspisteet myös auttavat hallintoviranomaista tarvittaessa järjestämään koulutusta hankkeiden tarkastajille, ja ne saavat hallintoviranomaiselta tietoa kulujen tarkistuksen laadusta.