Ohjelmoinnin vaiheet

Ohjelmointikomitean hyväksymään valmistelusuunnitelmaan sisältyy kolme konsultaatiovaihetta, joiden kohderyhmät vaihtelevat tarkoituksen ja tavoitteiden mukaan, ja joiden toteutuksessa huomioidaan ohjelman valmistelun ajallinen yhteys sekä kumppanuus- ja läpinäkyvyysperiaatteita. Tarjoamme osallistumismahdollisuuksia ohjelman kehittämiseen ja jaamme luotettavaa tietoa tulevasta rajat ylittävästä yhteistyöohjelmasta Suomessa ja Venäjällä.


Konsultaatiovaihe 1

Tavoite: Ohjelman strateginen kehittäminen.

Aika: Helmi-kesäkuu 2020.

Menetelmä: Kyselytutkimus ja alueelliset keskustelut. Tulosten analysointi.

Kohderyhmät: Ohjelman sidosryhmät alue- ja paikallistasolla, kunnat, kaupungit, alueelliset palvelutuottajat, järjestöt, PK-sektori, kehittämisyhtiöt ja tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.


Konsultaatiovaihe 2

Tavoite: Ohjelman sisällön kehittäminen.

Aika: Syys-marraskuu 2020.

Menetelmä: Kyselytutkimus ja alakohtaiset keskustelut. Tulosten analysointi.

Kohderyhmät: Ohjelman sidosryhmät alue- ja paikallistasolla, kunnat, kaupungit, alueelliset palvelutuottajat, järjestöt, PK-sektori, kehittämisyhtiöt ja tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Alakohtaiset asiantuntijat.


Konsultaatiovaihe 3

Tavoite: Ohjelmaluonnoksen ja ympäristövaikutusten arviointiraporttien julkinen kuuleminen.

Aika: Syksy 2021.

Menetelmä: Palautteen keruu ja analysointi.

Kohderyhmät: Avoin kuuleminen.


Konsultaatiovaihe 4

Tavoite: Ohjelma-asiakirjojen viimeistely palautteen perusteella.

Aika: Talvi 2022.

Menetelmä: Palautteen analysointi ja raportointi.

Kohderyhmät: Ohjelman sidosryhmät.