Ohjelmoinnin materiaalia

Ohjelmointityön kuluessa tuotamme aineistoa sekä kyselytutkimuksista että eri konsultaatiovaiheen sisällöistä ja jaamme materiaalia, joka liittyy ohjelman valmisteluun. Sisältö on pääosin englanninkielistä, mikä on valmistelutyön yhteinen kieli, mutta julkaisemme myös käännöksiä suomeksi ja venäjäksi läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Aineistot ovat saatavilla koko valmisteluvaiheen ajan, siihen asti kunnes 2021-2027 kauden ohjelmalle avataan uuden www-sivut.


Common Provision Regulation EU_20211060_EN
Interreg Regulation_EU_20211059_EN
NDICI Regulations_EU_publ. 20210709_EN
European Commission Orientation for 2021-2027 cooperation_Ares2020-450163-24012020
2021-2027 South-East Finland – Russia Programme strategy development survey 05/2020
2021-2027 South-East Finland – Russia Programme strategy development report 06/2020
2021-2027 South-East Finland – Russia Programme content development report 11/2020
2021-2027 South-East Finland – Russia Programme public hearing score results 09/2021