Hankkeen arviointi

Q: Voiko hankkeessa olla elementtejä useampaan kuin yhteen temaattiseen tavoitteeseen?
A: Hankkeen keskittyminen yhteen temaattiseen tavoitteeseen (TO) on suositeltavaa. Oikean tavoitteen valitseminen onnistuu parhaiten prioriteetin kautta. Hakemusta täytettäessä hanke voi teknisesti valita vain yhden temaattisen tavoitteen. Mikäli toiminnassa on kuitenkin elementtejä useampaan, tulee se kuvata selkeästi ja ottaa huomioon myös myöhemmin hankkeen toteutusvaiheessa ja raportoinnissa.


Q: Mitä tarkoittaa partneri-relevanssi, ja kuinka sitä arvioidaan?
A: Partneri-relevanssi tarkoittaa sitä, että hankkeeseen on valittu oikeat ja tarkoituksenmukaiset partnerit. Partnereita ja heidän osaamista sekä asiantuntijuutta arvioidaan hankkeen toiminnan ja tavoitteiden näkökulmasta. Ydinkysymys on; missä määrin partneri on kyvykäs tukemaan ja mahdollistamaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista?


Q: Mikä on tuotoksen ja vaikutuksen ero?
A: Tuotos ja vaikutus:

  • Tuotos on yhtä kuin tulokset. Tarvittavien tuotosten määrittely on välttämätöntä, jotta hanke voi saavuttaa sille asetetut tavoitteet ja tulokset.
  • Vaikutus on yhtä kuin seuraus ja päätavoite. Tarpeiden määrittely on välttämätöntä, jotta niistä voidaan johtaa hankkeen päätavoite ja tavoiteltavat vaikutukset.