Avoimia työpaikkoja – kaksi hankeasiantuntijaa

Ohjelman hallintoviranomainen (MA) rekrytoi kaksi kokoaikaista hankeasiantuntijaa (Project Expert) Pietarin sivutoimipisteeseen Venäjälle alustavasti ajalle kevät 2017 – joulukuu 2023. Asiantuntijat työskentelevät hallintoviranomaisen alaisuudessa ja heidän työtehtävät liittyvät mm. hakijoiden ja hankekumppaneiden tukemiseen rahoitusta haettaessa, hankkeita toteutettaessa ja toiminnasta raportoitaessa. Asiantuntijat osallistuvat myös ohjelman tilaisuuksien järjestämiseen ja tukevat hallintoviranomaisen toimia ja yhteistyötä paikallis- ja aluehallinnon sekä keskushallinnon kanssa Venäjällä.

Hakemus hankeasiantuntijan tehtävään tulee toimittaa 17 maaliskuuta 2017 klo 16 mennessä (Suomen aikaa).

REKRYTOINTI-ILMOITUS

Vacancy announcement – Project Expert

Curriculum Vitae in English (EU format template)