CBC hankkeiden konsultaatiopäivät huhtikuussa

Hallintoviranomainen (MA) järjestää, yhdessä sivutoimipisteen kanssa, käynnissä oleville standardihankkeille seuraavat konsultaatiopäivät huhtikuussa 2021. Hankekohtaiset konsultaatiot tarjoavat tukea kaikissa hankkeen toteutukseen liittyvissä asioissa. 

Hankepartnerit voivat yhdessä harkita konsultaation tarvetta näiden kysymysten avulla:  

  • Liittyykö hankkeen käynnistämiseen, toteuttamiseen tai sulkemiseen avoimia kysymyksiä? 
  • Onko hankkeen raportointiin liittyen konsultaation tarvetta?  
  • Onko hankkeen budjettiin ja/tai työsuunnitelmaan tarvetta tehdä muutoksia?  
  • Onko hankkeessa avoimia kysymyksiä liittyen kumppanuuksiin tai viestintään?  

KONSULTAATIOAJAT JA ILMOITTAUTUMINEN 
Tänä keväänä kaikki konsultaatiot järjestetään virtuaalisesti, 1.5 tunnin mittaisina Teams tai Zoom palavereina.  

12.-16. huhtikuuta 2021 (viikko 15) Ma – Pe kello 10.00 ja 14.00 EET.
> Ajanvaraukset viikon 15 konsultaatioihin 5.4.2021 mennessä. 

19.-23. huhtikuuta 2021 (viikko 16) Ma – Pe kello 10.00 ja 14.00 EET.
> Ajanvaraukset viikon 16 konsultaatioihin 12.4.2021 mennessä. 


KUINKA VARATA KONSULTAATIOAIKA?  
Hankepartnereita suositellaan keskustelemaan mahdollisista konsultaatiotarpeista yhdessä, jonka jälkeen pääpartneri varaa ajan vaiheita 1-3 noudattaen:  

Vaihe 1) Mene Bookings sivulle   
Valitse hankkeenne koordinaattori henkilövalikosta, jonka jälkeen siirry valitsemaan päivä ja kelloaika tarjolla olevista vaihtoehdoista.  

Vaihe 2) Täytä pyydetyt tiedot englanniksi 
Add your details: Merkitse kenttiin nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. 
Note’s box: Merkitse kenttään jokaisen hankkeen puolelta osallistuvan henkilön nimi ja sähköpostiosoite, ja kirjoita otsikkotasolla lista asioista, joista toivotte konsultaatiota (Esimerkiksi: narrative reporting, payment request, partnership jne.)   
Provide additional information: Merkitse kenttään hankkeenne KS numero ja lyhenne.  

Vaihe 3) Valitse Book 
Varausvahvistus lähetetään vaiheen 2 alussa merkittyyn sähköpostiosoitteeseen. Ennen konsultaatiotapaamista hallintoviranomainen ottaa yhteyttä varmistaakseen, että Teams tai Zoom linkki on saatavilla kaikille osallistujille.  

(Seuraavat konsultaatiopäivät järjestetään syksyllä 2021.)