CBC hankkeiden konsultaatiopäivät lokakuussa

Hallintoviranomainen (MA) järjestää, yhteistyössä sivutoimipisteen kanssa, käynnissä oleville hankkeille konsultaatiopäiviä lokakuussa, ja joiden tarkoituksena on tukea rahoitettua toimintaa tulostavoitteisesti. Henkilökohtaiset tapaamiset pääpartnereiden ja partnereiden kanssa antavat hallintoviranomaiselle tilaisuuden neuvoa ja opastaa toimijoita, sekä keskustella yhdessä hankkeiden toteuttajien kanssa sellaisista asioista, jotka tukevat toiminnan hyvää lopputulosta.  

Hanketoimijat voivat harkita konsultaation tarvetta esimerkiksi näiden kysymysten avulla:  

  • Onko hankkeen toteutukseen liittyen avoimia kysymyksiä tai epävarmuutta esimerkiksi raportointiin, aktiviteetteihin, budjettiin tai maksuihin liittyvissä asioissa, ja joista keskustelu ja hallintoviranomaisen neuvonta auttaa asian ratkaisussa?  
  • Onko hankkeen toteutukseen liittyen tarvetta keskustella toiminnan joidenkin osa-alueiden tehostamisesta ja joihin toivotaan hallintoviranomaisen suosituksia?  
  • Onko hankkeessa avoimia kysymyksiä liittyen kumppanuuteen tai näkyvyyteen, joihin konsultaatiosta voisi olla apua?   

KONSULTAATIOPÄIVÄT JA PAIKKAKUNNAT  

(1,5 tunnin tapaamisia, paikallista aikaa)  

Pietari 15. ja 16. lokakuuta 2019 (BO toimitilat)
Suomi Talo | South-East Finland – Russia CBC Programme
Bolshaya Konjushennaya str. 8 B 202, 191186 Pietari VENÄJÄ 

Lappeenranta 17. ja 18. lokakuuta 2019 (MA toimitilat)
South-East Finland – Russia CBC Programme 
Regional Council of South Karelia | Etelä-Karjalan liitto
Kauppakatu 40 D, 1. kerros, 53100 Lappeenranta SUOMI  

KUINKA VARATA KONSULTAATIOAIKA?  

Ajanvaraus on suljettu 8.10.2019. Seuraavat konsultaatiopäivät järjestetään keväällä 2020.