CBC hankkeiden konsultaatiopäivät marraskuussa

Hallintoviranomainen (MA) järjestää, yhteistyössä sivutoimipisteen kanssa, käynnissä oleville standardihankkeille konsultaatiopäiviä marraskuussa. Konsultaatioiden tarkoituksena on tukea hankkeiden toteuttamista. Hankekohtaiset tapaamiset pääpartnereiden ja partnereiden kanssa antavat hallintoviranomaiselle tilaisuuden neuvoa ja opastaa toimijoita, sekä keskustella yhdessä hankkeiden toteuttajien kanssa sellaisista asioista, jotka tukevat toiminnan hyvää lopputulosta.

Hanketoimijat voivat harkita konsultaation tarvetta esimerkiksi näiden kysymysten avulla:

  • Liittyykö hankkeen raportointiin, budjettiin tai maksatuksiin epäselvyyttä, ja joihin tarvitsette hallintoviranomaisen ohjeita?
  • Onko hankkeen työsuunnitelmaan tarvetta tehdä muutoksia?
  • Onko hankkeessa avoimia kysymyksiä liittyen kumppanuuksiin tai viestintään?

KONSULTAATIOAJAT JA ILMOITTAUTUMINEN 
Tänä syksynä kaikki konsultaatiot järjestetään virtuaalisesti, 1.5 tunnin mittaisina Teams tai Zoom palavereina.  

2.-6. marraskuuta 2020 (viikko 45) Maanantai – Perjantai kello 10.00 ja 14.00 EET 

Ilmoittautumiset viikon 45 konsultaatioihin 28.10.2020 mennessä 

16.-20. marraskuuta 2020 (viikko 47) Maanantai – Perjantai kello 10.00 ja 14.00 EET 

Ilmoittautumiset viikon 47 konsultaatioihin 11.11.2020 mennessä 


KUINKA VARATA KONSULTAATIOAIKA?  
Hankepartnereita suositellaan keskustelemaan mahdollisista konsultaatiotarpeista yhdessä, jonka jälkeen pääpartneri varaa ajan vaiheita 1-3 noudattaen:

Vaihe 1) Mene Bookings sivulle   

Valitse henkilövalikosta hankkeenne koordinaattori, jonka jälkeen siirry valitsemaan päivä ja kelloaika tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Vaihe 2) Täytä pyydetyt tiedot englanniksi 

Add your details: Merkitse kenttiin nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Notes box: Merkitse kenttään jokaisen hankkeen puolelta osallistuvan henkilön nimi ja sähköpostiosoite, ja kirjoita otsikkotasolla lista asioista, joista toivotte konsultaatiota (esimerkiksi narrative reporting, payment request, auditing jne.)

Provide additional information: Merkitse kenttään hankkeenne KS numero ja lyhenne.

Vaihe 3) Valitse Book 

Varausvahvistus lähetetään vaiheen 2 alussa merkittyyn sähköpostiosoitteeseen. Ennen konsultaatiopalaveria hallintoviranomainen ottaa yhteyttä varmistaakseen, että Teams tai Zoom linkki on saatavilla kaikille osallistujille.

(Seuraavat konsultaatiopäivät järjestetään keväällä 2021)

Programme’s Privacy Policy