CBC Minun Alueella 2021 – Vuositapahtuma

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC ohjelma järjesti kolmannen vuositapahtumansa 8.12.2021, verkkotapahtumana.

Vuositapahtumien tavoitteena on mahdollistaa keskustelua ohjelman tuloksista ja suomalais-venäläisen yhteistyön tuottamista synergioista raja-alueilla, eri toimialoilla molemmin puolin rajaa. Tilaisuuksissa tarjotaan yleiskuva ohjelman toimeenpanosta ja niistä myönteisistä vaikutuksista, jotka mahdollistuvat Euroopan unionin, Venäjän ja Suomen yhteisellä rahoituksella, joka on tällä kaudella noin 77,5 milj. euroa.

Tänä vuonna koronavirus -pandemia on vaikuttanut myös rajat ylittävään yhteistyöhön ja siksi ohjelman vuositapahtuma järjestettiin terveysturvallisesti verkossa. Iloksemme saatoimme todeta, että CBC-yhteisö on vahva ja yhtenäinen, ja ohjelman hallintoviranomainen yhdessä sivutoimipisteen kanssa sai vastaanottaa puolen päivän mittaiseen tilaisuuteen lähes 150 osallistujaa ja panelistia.

Mitä opimme?

Vuositapahtuma käynnistyi CBC 2014-2020 ohjelman toteutustilanteen ja toimeenpanon esittelyllä sekä katsauksella tulevaan 2021-2021 ohjelmaan. Parhaillaan on käynnissä hyvin aktiivinen vaihe, jolloin nykyisestä ohjelmasta rahoitetut hankkeet valmistuvat ja saavuttavat tuloksia, ja samaan aikaan kehitämme menetelmiä, joilla tuetaan sekä syntyneen osaamiskapasiteetin siirtämistä tulevaan yhteistyöhön että varmistetaan uuden kauden tehokas käynnistyminen. Ohjelmaa rahoittavat tahot, Euroopan unioni, Venäjä ja Suomi tukevat jatkuvuutta ja tämä tuotiin esille myös vuositapahtuman pääpuheenvuoroissa.

Vuositapahtuman toinen osuus oli omistettu viidelle hankkeelle, joiden toteutusaika on päättynyt. Hankkeet kutsuttiin tilaisuuteen esittelemään keskeisimmät tulokset, sekä kertomaan kokemuksistaan rajat ylittävästä yhteistyöstä. Yhteenvetona voimme todeta, että asenne suomalais-venäläiseen yhteistyöhön hankkeissa on erittäin myönteinen eivätkä haastavat olosuhteet, jotka osin estivät kasvokkain suunnitellut tapaamiset, varsinaisesti vaikuttaneet tuloksiin. Kumppaneilla on jo myös katse kohti tulevaisuutta ja sen tuomia mahdollisuuksia.

Vuositapahtuman materiaali on julkaistu ohjelman kotisivulla VUOSITAPAHTUMAT .

Toivomme tapaavamme teidät ohjelman 4. vuositapahtumassa.

Hyvän Viestinnän -palkinnot 2021

Osana vuositapahtumia ohjelman hankkeille on jaettu Hyvän Viestinnän -palkintoja, tunnustuksena hankkeiden tekemää työtä kohtaan. Palkinnot symboloivat läpinäkyvyyttä ja sujuvaa yhteistyötä hankepartnereiden kesken, myönteistä asennetta ja näkyvyyttä rajat ylittävää yhteistyötä, ohjelmaa ja sen rahoittajia kohtaan. Vuoden 2021 palkintoja myönnettäessä, erityistä huomiota kiinnitettiin joustavuuteen ja toiminnan jatkuvuuteen pandemia-olosuhteissa.

Onnittelemme voittajia. Hyvän Viestinnän -palkinnon kunniakirjat toimitetaan kaikille voittaneiden hankkeiden partnereille tammikuussa 2022.