CBC ohjelmat All-Russia Forumissa

Rajat ylittävät yhteistyöohjelmat, joita toteutetaan vuosina 2014–2020 Suomen ja Venäjän välillä ovat monella tapaa osoitus hyvästä naapuruudesta ja yhteistyöstä. Euroopan Unionin ja osallistuvien maiden yhteinen rahoitus, 178.7 miljoonaa euroa, luo mahdollisuuksia voimistaa alueiden vaurautta ja mielenkiintoa Pohjoiseurooppalaisena investointialueena, lisätä alueiden vetovoimaisuutta ja väestön hyvinvointia sekä mahdollistaa innovaatioiden, tutkimuksen ja koulutuksen kehittämistä myös tulevia sukupolvia varten.

Suomen ja Venäjän välillä toteutettavat kolme CBC ohjelmaa, Kaakkois-Suomi – Venäjä, Karelia ja Kolarctic ovat konkreettisia ja toimivat välineitä, jotka tukevat myös All-Russia Forumissa 23–24.10.2017 esiteltyjä toimialoja. ‘Venäjä-EU 2014–2020 Rajat ylittävä yhteistyö: Ympäristö yhtenä prioriteettina’ keskustelutilaisuus summasi hyvin Venäjällä vietettävää ekologisuuden teemavuotta ja nosti esille erityisesti yhden ohjelmien painopisteistä: Ympäristön tilan parantaminen ohjelma-alueella. Ympäristönäkökulma on poikkileikkaava kaikessa ohjelmien rahoittamassa toiminnassa ja kunkin hankkeen on huomioitava toiminnan positiivisia ja negatiivisia ympäristövaikutuksia. Tämän lisäksi ohjelmiin on sisällytetty toimintalinja, jossa ympäristö, luonto, turvallisuus, ekologisuus ja ilmasto –asiat ovat keskiössä.

Lisätietoa ohjelmista ja rahoitusmahdollisuuksista:

Kaakkois-Suomi – Venäjä: www.sefrcbc.fi
Karelia: www.kareliacbc.fi
Kolarctic: www.kolarctic.info

All-Russia Forum: https://forumstrategov.ru/?lang=eng