Ensimmäisen haun päähakija-työpajat

Hallintoviranomainen järjestää maaliskuussa ensimmäiseen rahoitushakuun päähakijan roolissa hankkeita valmisteleville toimijoille koulutus- ja työpajatilaisuuksia Suomessa ja Venäjällä. Tilaisuuksien tavoitteena on avustaa hakemusten valmistelussa, lisätä tietoa pääpartnerin roolista ja vastuista sekä hankkeiden valmistelu että toteutusvaiheessa ja tukea osallistujien valmiuksia toimia rajat ylittävässä yhteistyöhankkeessa. Tilaisuuksiin rekisteröidytään valitsemalla hankeidean prioriteetin mukainen tilaisuus ja avaamalla linkki kyseisen työpajan sähköiseen rekisteröitymislomakkeeseen.

Lomakkeella on muutama kysymys suunnitteilla olevasta hankkeesta sekä mahdollisuus antaa etukäteistietoa niistä aihealueista, joihin työpajassa toivotaan saatavan konsultaatiota. Kuhunkin tilaisuuteen mahtuu 35 osallistujaa, enintään kaksi henkilöä/päähakijaorganisaatio. On suositeltavaa, että sekä hankkeen taloudesta että operatiivisesta toiminnasta vastaavat henkilöt ovat läsnä. Osallistujien toivotaan ottavan omat työskentelyvälineet mukaan (kannettava tietokone, notebook), mikäli hakemusta halutaan työstää sähköisessä järjestelmässä koulutuksen aikana. Esitysaineisto on kaikissa tilaisuuksissa sisällöltään samanlainen ja englanninkielinen. Puhekielenä Pietarissa englanti (englanti-venäjä-englanti tulkkaus) ja Lappeenrannassa suomi (ei tulkkausta).

 

(Registration was closed on 23 March) 


Prioriteetteihin 1 ja 2 hankkeita valmistelevat päähakijat

Pietari 2.3.2017 klo 9.30–12.30
LP Workshop St. Petersburg 2.3.2017 Priorities 1 and 2 Event programme

Lappeenranta 6.3.2017 klo 9.30–12.30
LP Workshop Lappeenranta 6.3.2017 Priorities 1 and 2 Event programme


Prioriteetteihin 3 ja 4 hankkeita valmistelevat päähakijat

Pietari 2.3.2017 klo 13.30–16.30
LP Workshop St. Petersburg 2.3.2017 Priorities 3 and 4 Event programme

Lappeenranta 6.3.2017 klo 13.30–16.30
LP Workshop Lappeenranta 6.3.2017 Priorities 3 and 4 Event programme