Ensimmäiset hyväksytyt hanke-ehdotukset ja kolmas haku

Ohjelman yhteinen seurantakomitea piti neljännen kokouksensa 20. kesäkuuta 2017 Suomessa ja päätti mm. rahoitettavista hankkeista ensimmäiseltä hakukierrokselta ja kolmannen hakukierroksen aikataulusta. Kolmas hakukierros sulkeutuu 28/3/2018 ja siihen toimitetuille hanke-ehdotuksille on varattu rahoitusta € 6,5 Mio. Lisätietoa hausta julkaistaan alkusyksystä.

Elokuun loppuun mennessä hallintoviranomainen laatii ja toimittaa virallisen toimeenpanopäätöksen (Executive Order) jokaiselle ensimmäisen kierroksen päähakijalle. Päätöksessä ilmoitetaan hanke-ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä perusteluin. Sen jälkeen hyväksyttyjen hankkeiden päähakijat saavat kutsun tukisopimusneuvotteluun sekä lisätietoa maksimi tuen määrästä, suosituksista ja/tai vaatimuksista sopimuksen laatimiseksi ja ohjeet siitä, kuinka prosessissa tulee menetellä. Tukisopimusneuvottelut käynnistetään ehdollisena ja valmistellut sopimukset voidaan allekirjoittaa sen jälkeen kun ohjelman rahoitussopimus on ratifioitu.


Lista hyväksytyistä hanke-ehdotuksista, myönnetty rahoitus yhteensä € 7,1 miljoonaa  |  Rahoitushaku 1, suljettu 15. maaliskuuta 2017

(Virallinen tiedote hyväksytyistä hanke-ehdotuksista tarkempine tietoineen julkaistaan seurantakomitean kokouspöytäkirjan hyväksymisen jälkeen)

KS1088 Corridor päähakija Savonlinnan Hankekehitys Oy

KS1006 INFUTURE päähakija Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys Merikotka

KS1016 STARTUP CONNECT päähakija Kotka-Hamina seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy

KS1054 EFREA päähakija Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KS1134 SAFECON päähakija Saimaan ammattikorkeakoulu Oy

KS1027 DIGIFOR päähakija Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

KS1144 Green InterTraffic päähakija Pietarin kauppa- ja teollisuuskamari

KS1022 RiverGo päähakija Luonnonvarakeskus (LUKE)

KS1038 RAINMAN päähakija Geologian Tutkimuskeskus (GTK)

KS1031 LUGABALT2 päähakija Lugan aluehallinnon kehittämiskeskus