Ensimmäiset tiedot kolmannesta rahoitushausta

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman kolmas rahoitushaku sulkeutui 28. maaliskuuta 2018 ja määräaikaan mennessä ohjelmaan toimitettiin yhteensä 32 hakemusta. ENI CBC rahoitusta haetaan näillä hakemuksilla yhteensä noin € 23,5 miljoonaa euroa. Hallintoviranomainen käynnistää seuraavaksi, sivutoimipisteen avustamana, hakemusten hallinnollisen ja tukikelpoisuustarkastuksen. Mikäli tarkastusta varten tarvitaan lisäselvitystä hakemuksessa ilmoitettuihin tietoihin, päähakijalle lähetetään asiasta kirjallinen pyyntö viimeistään toukokuun ensimmäisellä viikolla.

Lisätietoa hausta ja toimitetuista hanke-ehdotuksista julkaistaan kevään aikana.