Good Communication Awards 2020 – voittajat on valittu

Vuodesta 2018 alkaen, Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelma on huomioinut kerran vuodessa rahoittamiaan hankkeita hyvästä ja aktiivisesta viestinnästä. Viestintäpalkinnot symboloivat läpinäkyvää ja sujuvaa yhteistyötä kumppaneiden kesken, myönteistä asennetta rajat ylittävään yhteistyöhön Suomen, Venäjän ja Euroopan unionin välillä sekä laajaa näkyvyyttä hankkeiden omilla toimialoilla. Palkitut hankkeet ovat toimillaan myös lisänneet ohjelman ja sen rahoittajien näkyvyyttä. Vuonna 2020 voittajien valinnassa kiinnitettiin myös erityistä huomiota johdonmukaisuuteen ja toiminnan sopeuttamiseen olosuhteissa, joihin Covid-19 viruspandemia vaikuttaa laajasti. 

Palkinnot on perinteisesti jaettu ohjelman vuositilaisuuksissa, mutta tämän vuoden tilaisuuden siirtyessä vuodelle 2021, juhlistamme voittajia verkkokampanjalla ohjelman kotisivuilla ja sosiaalisen median kanavilla. Voittajahankkeiden kaikille partnereille toimitetaan Good Communication Award 2020 -kunniakirja. 


Tänä vuonna onnittelemme seuraavia hankkeita ja partnereita
 

Pääpartneri: Maataloustuotannon tekniikan- ja ympäristöasioiden tutkimuslaitos – Valtiollisen tiedelaitoksen sivutoimipiste Venäjältä 
Partnerit: Luonnonvarakeskus Suomesta, Leningradin aluehallinto, maatalous- ja kalastuskomitea Venäjältä ja Piozerskin piirin hallinto Venäjältä 


Pääpartneri: Kotka-Hamina seudun kehittämisyhtiö, Cursor Oy Suomesta 
Partnerit: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Suomesta, Pietarin yritystoiminnan kehittämissäätiö Venäjältä ja Pietarin valtiollinen teknologian-, mekaniikan- ja optiikan yliopisto Venäjältä  


Pääpartneri: Pietarin kauppa- ja teollisuuskamari Venäjältä 
Partnerit: Pietarin yliopisto Venäjältä, Transport Intergration Oy Venäjältä, Tutkameteorologian Instituutti Venäjältä, Ilmatieteenlaitos Suomesta ja LUT yliopisto Suomesta 


,,2020-11-30,Ohjelman uutiset”