Hanketoiminnan käynnistyminen lähestyy

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelma on toteuttanut tähän mennessä neljä hakukierrosta ja kaksi hankevalintaprosessia on saatettu valmiiksi. 20 hanke-ehdotusta on valittu rahoitettavaksi ja tukisopimusneuvottelut päähakijoiden kanssa ovat edistyneet hyvin. Osa hankkeista on valmiina sopimuksen laatimiseen ja toiminnan käynnistämiseen.

Ohjelman seurantakomitea on juuri hyväksynyt hallintoviranomaisen toimintasuunnitelman 1.7.2018 alkavalle tilikaudelle ja hankkeiden käynnistyskokouksien valmistelu on aloitettu. Ensimmäiseltä hakukierrokselta rahoitettavaksi valituille hankkeille lähetetään kokouskutsu elokuun lopulla, ja tilaisuuksia on aikataulutettu syyskuun loppupuolelta alkaen.

On odotettavissa, että kaikkien tähän mennessä rahoitettavaksi valittujen hankkeiden käynnistyskokoukset pidetään 2018. Tukisopimusten allekirjoittaminen ja hankkeiden käynnistyminen on mahdollista sen jälkeen kun ohjelman rahoitussopimus (FA) on ratifioitu ja notifikaatiot on toimitettu Euroopan komissioon. Prosessin odotetaan valmistuvan syksyn aikana. Julkaisemme asiasta lisää tietoa myöhemmin.

Tietoa rahoitettavaksi valituista hankkeista sivulla TIETOPALVELU