Jems palvelutoimittajan kilpailutus

Kaakkois-Suomi – Venäjä ohjelma, kuten myös Karelia and Kolarctic ohjelmat, tulee käyttämään Jems järjestelmää (Joint electronic monitoring system, yhteinen sähköinen seurantajärjestelmä) ohjelmakaudella 2021-2027. Interact ohjelman kehittämän järjestelmän asennus, ylläpito ja tuki tullaan toteuttamaan hallintoviranomaisen ja kilpailutuksen voittaneen toimittajan välillä laadittavaan palvelusopimukseen perustuen.

Palvelun hankinta toteutetaan Euroopan unionin laajuisen avoimen tarjouskilpailun perusteella, joka on avoinna 17.12.2021-31.01.2022 (tarjouskilpailun aikaa jatkettu).

Hankintailmoitus julkaistaan kunkin kolmen ohjelman kotisivulla, Hilma-järjestelmässä (julkiset hankinnat) sekä Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Kilpailutusasiakirjat > Hilma – hankintailmoitus 2021-088099