Kaakkois-Suomi – Venäjä 2021-2027 -ohjelman valmistelu jatkui ohjelmointikomitean kokouksella

Ohjelmointikomitea (PC) keskusteli kuudennessa kokouksessaan 8. lokakuuta 2021 tulevan ohjelman kumppanuudesta, pienimuotoisista hankkeista, hallinto- ja operatiivisista toiminnoista, yksinkertaistetuista kustannusmalleista sekä laajoista infrastruktuurihankkeista (LIP). Komitealle esiteltiin myös julkisen kuulemisen prosessia ja kokonaistuloksia. Ohjelman viimeistelemiseksi komitea päätti jatkaa työskentelyä kirjallisella menettelyllä ottaen huomioon kuulemisen palaute ja PC kommentit viimeisiin kappaleisiin, ja pitää seuraavan kokouksen joulukuussa 2021, jolloin tavoitteena on hyväksyä ohjelmaluonnos osallistuvien maiden Suomen ja Venäjän kansalliseen hyväksymiskäsittelyyn.