Kaakkois-Suomi – Venäjä 2021-2027 ohjelman ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviontiraportin julkinen kuuleminen on avattu 22.5.2021 asettamalla sekä raporttiluonnos että palautelomake julkisesti nähtäville. Kuuleminen tarjoaa mahdollisuuden toimittaa palautetta luonnokseen osana Interreg Kaakkois-Suomi – Venäjä 2021-2027 ohjelman valmistelua.

Julkinen kuuleminen on avoinna 30 päivää ja se official(at)sefrcbc.fi. Palaute huomioidaan strategisen ympäristövaikutusten arvioinnin viimeistelyssä.

ASIAKIRJAT

Draft Environmental Report SEFR 2021-2027_for public consultation

Draft Environmental Report SEFR 2021-2027_questionnaire form