Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC ohjelman rahoituskehys on jaettu 71 hankkeelle

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelma on saavuttanut yhden tärkeän virstanpylvään sen toteuttamisessa. Ohjelman hallintoviranomainen on allekirjoittanut tukisopimuksen viimeisen rahoitettavaksi valitun hankkeen kanssa maaliskuussa 2021. Yhteensä 62, jatkuvan avoimen rahoitushaun kautta valittua, rajat ylittävää kehittämishanketta on käynnistetty. SEFR CBC kokonaispakettia täydentävät 9 laajaa infrastruktuurihanketta (LIP), jotka yksilöitiin jo ohjelmointivaiheessa ja rahoitetaan suoralla rahoitusmenettelyllä. Näiden 71 hankkeen kokonaisrahoitus on yhteensä 70,3 miljoonaa euroa. Hankkeet voivat saada ohjelman tukea enintään 80 prosentille tukikelpoisista kustannuksista.

Saadaksesi tietoa rahoitetuista hankkeista, niiden kumppanuuksista ja keskeisistä toimenpiteistä sekä ohjelman yhteenvedosta, siirry sivulle TIETOPALVELU. Pääsivulla on avoin laskentataulukko kaikista rahoitetuista hankkeista (täytäntöönpanoasetuksen EU 897/2014 artiklan 44 mukaisesti) sekä kunkin hankkeen tietokortti, jossa on linkki hanke-esitteeseen sekä linkit hankkeen verkkosivulle ja sosiaalisen median tileille. Jotkin hankkeista ovat melko uusia, ja niiden tietoja täydennetään myöhemmin.

Seuraavaksi aloitamme rahoitettujen hankkeiden lopullisten varmennettujen tuotosten ja tulosten kumulatiivisen keräämisen. Tiedot kerätään ja tallennetaan kunkin hankkeen toteutuksen päätyttyä. Tämän työn tuloksia julkaistaan myös ohjelman kohderyhmille ja uusista tietopalveluista tiedotetaan myöhemmin.

Tietoja hankkeista on saatavilla englannin-, suomen- sekä venäjänkielisillä sivuilla.