Kohti raja-alueen infrastruktuurin kehittämistä

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelmasta rahoitettavien laajojen infrastruktuurihankkeiden (Large Infrastructure Project, LIP) kaksivaiheinen valintamenettely on valmistunut. Kaikki kymmenen (10) hanketta, jotka ohjelman yhteinen seurantakomitea hyväksyi 2017, aloittavat nyt hallintoviranomaisen kanssa neuvottelun tukisopimuksesta. Toimeenpanosääntöjen mukaisesti, sopimukset tulee olla allekirjoitettu 30. kesäkuuta 2019 mennessä.  

Ohjelman rahoituskehyksestä käytetään 40% infrastruktuurin kehittämiseen, yhteensä noin 28,9 milj. euroa, ja niiden toimenpiteet kohdentuvat ohjelman kolmeen toimintalinjaan oheisen taulukon mukaisesti. 

List of Large Infrastructure Project direct awards for contract negotiation 24082018 SEFRCBC

 

Kustakin hankkeesta julkaistaan tarkempi esittely niiden aloittaessa toimenpiteet.