Kolmannen hakukierroksen hallinnollinen ja tukikelpoisuustarkastus on valmistunut

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman kolmas rahoitushaku sulkeutui 28 maaliskuuta 2018 ja ohjelmaan toimitettiin 32 rahoitushakemusta. Hallintoviranomainen, yhdessä Venäjän sivutoimipisteen kanssa, on suorittanut hallinnollisen ja tukikelpoisuustarkastuksen kaikille hakemuksille ja tarkastuksen tulos on kirjattu PROMAS järjestelmään. Hakijalle tulos näkyy muuttuneena status-tietona. Mikäli hakemus ei ole läpäissyt tarkastusta (Administrative check – rejected) päähakija voi pyytää lisätietoa hylkäyksen perusteista lähettämällä hallintoviranomaiselle tiedustelun sähköpostitse osoitteeseen official(at)sefrcbc.fi. 

Hakemukset, jotka ovat läpäisseet tämän tarkastusvaiheen, toimitetaan edelleen laadulliseen arviointiin ja ohjelman yhteinen seurantakomitea tekee lopullisen valinnan rahoitettavista hankkeista syyskuussa 2018. Luettelo hankkeista julkaistaan ohjelman viestintäkanavilla heti kokouksen jälkeen. Päätös rahoitushaun tuloksesta (Executive Order) postitetaan kolmannen hakukierroksen hakijoille lokakuussa 2018 ja samalla julkaistaan virallinen lista rahoitettavaksi valituista hankkeista ohjelman kotisivulla.