Koronavirus (COVID-19) tietoa hankkeille

Koronaviruksen leviämisen takia voidaan joutua perumaan tai siirtämään hanketoimintaan liittyviä matkoja tai/ja tilaisuuksia. Hankkeelle syntyvät kustannukset, niissä tapauksissa kun varattujen matkojen tai muiden järjestelyiden peruminen ei onnistu, ovat tukikelpoisia. Tositteet tulee kerätä ja esittää normaalin käytännön mukaisesti, jonka lisäksi aineistoon on hyvä liittää lyhyt selvitys perumisen syistä. Matkustamiseen ja tilaisuuksien järjestämiseen tai niihin osallistumiseen liittyen tulee huomioida kunkin partneriorganisaation omat ja kansallisten viranomaisten ohjeet ja suositukset.

Lisätietoja tai ohjeita varten pyydämme ottamaan yhteyttä hankkeen koordinaattoriin hallintoviranomaisessa.