Kuudes rahoitushaku sulkeutuu 27 helmikuuta 2020

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman seurantakomitea päätti kokouksessaan 26.9.2019 järjestää vielä kuudennen avoimen hakukierroksen kehittämishankkeille. Rahoitushaku sulkeutuu 27.2.2020 kello 23:30 Suomen aikaa. Hakukierrokselle on varattu ohjelman rahoituskehyksestä sidottavaksi noin 5 miljoonaa euroa toimintalinjoille 1, 3 ja 4. Toimintalinjaan 2 ei oteta enää hakemuksia vastaan. 

Rahoitushakemukset liitteineen toimitetaan PROMAS –järjestelmään ja ohjelman hallintoviranomaiselle paperisena versiona Ohjelmakäsikirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Kuudennelle kierrokselle toimitettujen  

Mikäli hanke-ehdotukseen sisältyy vähintään EUR 1 milj. arvosta infrastruktuuri-investointia, tulee rahoitushakemukseen liittää pakollisten liitteiden lisäksi asiakirjat, jotka on lueteltu Toimeenpanosäännössä (EU) No 897/2014, Artikla 43. 

Tukea hakemusten valmisteluun 

Ohjelman hallintoviranomainen tukee rahoitushakemusten valmistelua järjestämällä kaikille kiinnostuneille avoimen tiedotustilaisuuden, ohjelman vuositapahtuman yhteydessä 10.-11.12.2019 Pietarissa. Tilaisuuden ohjelma julkaistaan marraskuussa ohjelman kotisivuilla.  

Tämän lisäksi valmisteluun on saatavilla neuvontaa sekä ohjelman hallintoviranomaiselta Lappeenrannassa että ohjelman sivutoimipisteessa Pietarissa. Tiedustelut konsultaatioita ja hankeneuvontaa varten toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen official(at)sefrcbc.fi. Tiedustelut tulee lähettää englanninkielisinä, mutta konsultaatioissa voidaan käyttää puhekielinä myös suomea ja venäjää. Viestiin merkitään seuraavat tiedot: 

  • Konsultaation tarve kuten hankeidean ja/tai partnereiden tukikelpoisuus, rahoitussuunnitelma ja/tai budjetointi  
  • Konsultaation toivottu tapa kuten on-line tai tapaaminen ohjelman toimipisteessä 
  • Konsultaatioon osallistuva(t) organisaatio(t) ja henkilö(t) hakijan puolelta 

Tiedustelut ohjataan hankeneuvontaa tekeville ohjelman asiantuntijoille, jotka ottavat yhteyttä sopiakseen toteutuksesta. Pääsääntöisesti konsultaatiot järjestetään marraskuun 2019-tammikuun 2020 aikana ja niihin varataan noin 1-2 h. riippuen käsiteltävien asioiden laajuudesta. Ohjelma kotisivuilla julkaistava Kysymykset & Vastaukset palsta tarjoaa myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. 

Ohjelman seurantakomitea tekee päätökset kuudennelta hakukierrokselta rahoitettavista hankkeista kesäkuussa 2020 ja hankkeiden toteuttaminen voi käynnistyä tukisopimusneuvottelun päätyttyä aikaisintaan syys-lokakuusta 2020 alkaen