Laajat infrastruktuurihankkeet (LIP)

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelma-asiakirjan hyväksymisen myötä (18/12/2015), suomalaisten ja venäläisten ohjelmointikomitean jäsenten yhdessä valmistelema lista laajoista infrastruktuurihankkeista sisällytettiin nk. suoran sopimuksen prosessiin, mahdollista rahoittamista varten. Hankkeet on yksilöity ohjelma-asiakirjan kappaleessa 5.4 (Asiakirjat http://www.sefrcbc.fi/fi/cbc-2014-2020-2/asiakirjat/). Niiden hankkeiden lukumäärä, jotka voivat tulla rahoitetuksi hakukierrosten ulkopuolella, on rajoitettu ja niiden tulee vastata seuraaviin kriteereihin: 

  • toimielin, jolle rahoitettava hanke myönnetään on laillisessa tai tosiasiallisessa monopoliasemassa; 
  • hanke liittyy toimintaan, jonka erityisominaisuudet edellyttävät tietynkaltaista toimielintä sen tekniseen osaamiseen perustuen, korkeaa erikoistumisastetta tai hallinnollista valtaa. 

Laajan infrastruktuurihankkeen rahoittaminen on melko pitkä prosessi, mutta niiden merkitys rajat ylittävälle yhteistyölle ja ohjelma-alueen kehittämiselle on suuri. Prosessiin kuuluu hankkeiden arviointi kahdessa eri vaiheessa (konseptihakemus ja hakemus liitteineen) ja useita käsittely- ja päätöksentekovaiheita. Kaikki ohjelma-asiakirjaan listatut hankkeet eivät välttämättä tule rahoitetuksi, mutta ne jotka täyttävät ohjelman rahoitukseen liittyvät ehdot, käynnistetään 30. kesäkuuta 2019 mennessä. 

Julkaisemme tietoa kustakin hankkeesta niiden käynnistämisen yhteydessä. All näkyvät esitykset englanniksi, suomeksi ja venäjäksi kuvaavat kokonaisprosessia LIP:hin liittyen.