Neljäs rahoitushaku on suljettu – seuraavat vaiheet

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman neljäs rahoitushaku suljettiin 15. kesäkuuta 2018 ja ohjelmaan toimitettiin 34 hakemusta. Kiitämme kaikkia valmisteluun osallistuneita. 

Hallintoviranomainen tekee sivutoimipisteen avustamana hallinnollisen ja tukikelpoisuutarkastuksen kaikille hakemuksille ja prosessi käynnistetään välittömästi. Tarkastuksen odotetaan valmistuvan elokuun puolivälissä. Päähakijoita pyydetään toimittamaan alkuperäiset paperiset hakemusasiakirjat kesäkuun loppuun mennessä hallintoviranomaisen toimipisteeseen Lappeenrantaan. Tähän mennessä ohjelmassa on toteutettu neljä hakukierrosta ja arviolta vielä yksi kierros järjestetään vuonna 2019. Julkaisemme asiasta lisätietoa viimeistään syyskuussa 2018. 

Lisätietoa hakukierroksista ja myönnetystä rahoituksesta julkaistaan sivulla TIETOPALVELU