Ohjelmakäsikirja on päivitetty

Ohjelmakäsikirjan täysi versio 0.5 on julkaistu. Se sisältää tietoa muutoksista koskien hankkeiden enimmäiskestoa ja myöntämiskriteereitä, sekä pidennetyistä määräajoista tukisopimuksien laatimiseen ja hanketoiminnan päättämiseen. Täysi versio 0.5 korvaa aiemmin julkaistut versiot.

Nämä päivitykset noudattavat yhteisen Seurantakomitean päätöksiä ja koskevat menettelyjä, joista on sovittu ohjelma-asiakirjassa ja toimeenpanoasetuksessa (EU) 2020/879 ohjelmien ja rahoitettujen hankkeiden toteutusta koskevista erityissäädöksistä.

Lataa uusi ohjelmakäsikirja ja sen käännökset täältä: MATERIAALIA HANKKEILLE