Ohjelmakäsikirjan versio 2.0 on julkaistu

Ohjelman hallintoviranomainen on julkaissut päivitetyn version Ohjelmakäsikirjasta (Programme Manual), ja joka samalla korvaa aiemman julkaisun. Uusi asiakirja sisältää muutoksia seuraaviin kappaleisiin:

  • B osa; uusi kappale nro 3.5, jossa on kuvattu ohjelman toteutukseen liittyvää riskienhallintaa ja mahdolliset erityistoimenpiteet ja rajoitukset, jotka koskevat venäläisiä ei-julkisia toimijoita.
  • B osa; kappaleiden 3.6 ja 3.7 numerointi on muuttunut.
  • C osa; kappaleessa 4.6 annettuihin ohjeisiin hankkeen hallinnollisten kustannusten raja-arvioista on tehty täsmennys.

Suomen- ja venäjänkielinen käännökset manuaalista julkaistaan viikolla 9.