Ohjelmakäsikirjan versio 3.0 on julkaistu

Ohjelman hallintoviranomainen on julkaissut päivitetyn version Ohjelmakäsikirjasta (Programme Manual), ja joka samalla korvaa aiemman julkaisun. Uusi asiakirja sisältää muutoksia seuraaviin kappaleisiin:

  • B osa; 6.8 Liitteet luetteloa on muutettu niin, että kumppanuussitoumus (Partnership statement) 1A täytetään päähakijan ja kunkin partnerin kesken ja 1B täytetään vain päähakijan toimesta. Lisäksi liiteluetteloon on lisätty liite numero 4 (Statement for co-financing from other sources), jolla ilmoitetaan tiedot muusta kuin partnereilta kerättävästä osa-rahoituksesta hankkeelle, mikäli sellaista hakemuksessa esitetään.
  • B osa; 7.0 Hakemuksen jättäminen kappaleessa on täsmennetty hakulomakkeen ja liitteiden alkuperäiskappaleiden toimittamista hallintoviranomaiselle. Määräaika on 10 päivää sähköisen hakemuksen jättämisestä PROMAS järjestelmään.
  • G osa; Liitteet luetteloa on täydennetty kahdella asiakirjalla, jotka päähakijan on toimitettava hallintoviranomaiselle tukisopimusneuvottelun aikana. Toimittamisesta annetaan tarkempia tietoja neuvottelujen käynnistyttyä.

Versio 3.0 tulee ottaa huomioon 30/6/2017 klo 23:30 sulkeutuvalle hakukierrokselle toimitettavien hakemusten valmistelussa.
Tiedotteessa mainitut uudet liitteet on ladattavissa sivulta HANKKEET.