Ohjelmakäsikirjan versio 4.0 on julkaistu

Ohjelman hallintoviranomainen on julkaissut päivitetyn version Ohjelmakäsikirjasta (sivu HANKKEET), ja joka samalla korvaa aiemman julkaisun. Uusi asiakirja sisältää seuraavat muutokset ja täydennykset:

 • Ohjelmakäsikirjaan on lisätty lista käytetyistä lyhenteistä.
 • Osa C; kappale 4.5 Infrastruktuuri-investoinnit on täydennetty lauseella: Tavallisessa kehittämishankkeessa investointikustannusten osuus ei voi ylittää miljoonaa euroa, ja niiden osuus kokonaisbudjetista voi olla enintään 50%.
 • Osa D; Hankkeen toteutus, kappaleet 1-3 on lisätty käsikirjaan.
 • Osa G; Liitteet kappale 2. Toimitetaan tukisopimusneuvottelujen yhteydessä
  • Todistus pankkitilitiedoista
  • Oikeushenkilön todistus
  • Kumppanuussopimus (kun kumppani on venäläinen yksityinen toimija)
  • Viestintä- ja näkyvyyssuunnitelma

Suomen- ja venäjänkielinen käännös uudesta ohjelmakäsikirjasta julkaistaan viikolla 47.