Ohjelman seurantakomitea kokoontui Pietarissa

Seurantakomitean järjestyksessään kahdeksas kokous pidettiin 26 syyskuuta 2019 Pietarissa. Sen lisäksi, että komitea päätti rahoitettavaksi valittavista hankkeista 5. hakukierrokselta, se sai tilannekatsauksen aiemmin valittujen hankkeiden tukisopimusneuvotteluista sekä toteutuksesta ja keskusteli ohjelman jäljellä olevan rahoituksen käyttämisestä. Komitea päätti kuudennen hakukierroksen toteuttamisesta ja asetti hakemusten toimittamiselle määräajan 27.2.2020. Ohjelman toimintalinja 2, opetuksen, tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja innovaatioiden tukeminen, ei ole enää käytettävissä. 

(Tarkemmat tiedot kuudennesta hakukierroksesta ja hakijatyöpajasta julkaistaan heti kokouspöytäkirjan hyväksymisen jälkeen.) 

13 uutta hanketta  

27 maaliskuuta 2019 suljetun viidennen hakukierroksen käsittelyprosessi on valmistunut ja seurantakomitea päätti rahoittaa 13 hanketta, joiden yhteenlaskettu ohjelman myöntämä tukirahoitus on noin 8,0 miljoonaa euroa. Päähakijat saavat virallisen päätöksen (Executive Order) loka-marraskuun aikana, jonka jälkeen hallintoviranomainen ilmoittaa tukisopimusneuvottelujen aloittamisesta. Lista rahoitettavista hankkeista:  

KS1771 | Shore protection, LP Suomen luonnonsuojeluliitto (FI) 

KS1950 | POETA, LP LUT yliopisto (FI) 

KS1913 | AWARE, LP LUT yliopisto (FI) 

KS1792 | Suvorov, LP Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö (FI) 

KS1905 | BIM-ICE, LP Saimaan ammattikorkeakoulu (FI) 

KS1885 | Bringing Together, LP Pietarin kauppaja teollisuuskamari (RU) 

KS1780 | Sprengtporten, LP Helsingin yliopisto (FI) 

KS1907 | Race4Scale, LP Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (FI) 

KS1903 | INCROBB, LP LUT yliopisto (FI) 

KS1831 | 30 Miles RusFin, LP Valtion rahoittama korkeakouluVenäjän presidentin kansantalouden ja julkishallinnon akatemia” (RU) 

KS1877 | ImProfEdu, LP Kouvolan kaupunki (FI) 

KS1916 | INFOSPHERE, LP Pietarin elektrotekniikan yliopisto “LETI” (RU) 

KS1798 | EFSOA, LP Valtiollisen tiedelaitoksen sivutoimipiste “Federal Scientific AgroEngineering Centre VIM” (RU) 

(Virallinen lista rahoitettavista hankkeista lisätietoineen julkaistaan heti kokouspöytäkirjan hyväksymisen jälkeen.)