Ohjelman seurantakomitea myönsi rahoitusta 9 uudelle CBC hankkeelle

Seurantakomitean (JMC) järjestyksessään kymmenes kokous pidettiin 25. kesäkuuta 2020, Zoom etä-kokouksena. Komitea sai tietoa käynnissä olevien hankkeiden toteutuksesta sekä ohjelman toimeenpanosta, ja se hyväksyi hallintoviranomaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion tilikaudelle 1.7.2020-30.6.2021.

Seurantakomitea päätti myös kuudennelle hakukierrokselle jätettyjen hanke-ehdotusten rahoituksesta, ja hyväksyi yhdeksän (9) uutta hanketta rahoitettavaksi, edellyttäen että ne täyttävät yhteisen valinta- ja seurantakomitean asettamat ehdot. Komitea valitsi lisäksi kuusi (6) hanketta nk. reservi-listalle odottamaan mahdollisesti myöhemmin vapautuvaa rahoitusta.

9 uutta hanketta

27. helmikuuta 2020 suljetun kuudennen hakukierroksen käsittelyprosessi on valmistunut ja seurantakomitea päätti rahoittaa yhdeksän (9) hanketta, joiden yhteenlaskettu ohjelman myöntämä tukirahoitus on noin 5,0 miljoonaa euroa. Päähakijat saavat virallisen päätöksen (Executive Order) syyskuun alkuun mennessä, jonka jälkeen hallintoviranomainen ilmoittaa tukisopimusneuvottelujen aloittamisesta. Lista rahoitettavista hankkeista:

KS11144 RivTimes ⁄ LP Rautjärven kunta (FI)

KS11173 Cool4City ⁄ LP Pietarin informaatio- ja analyysikeskus (RU)

KS11043 CB-SAFE ⁄ LP LAB ammattikorkeakoulu (FI)

KS11081 Saimaa bypass ⁄ LP Pietarin ja Leningradin alueen liikennejärjestelmien kehittämisosasto (RU)

KS11071 LALAPETE ⁄ LP Lappeenrannan kaupunki (FI)

KS11232 FinAgRu-nat ⁄ LP ”All-Russian Society of Nature Protection” Leningradin alueen toimisto (RU)

KS11135 King’s Renascence ⁄ LP Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (FI)

KS11044 Vip&Ko ⁄ LP Kotka-Hamina seudun kehittämisyhtiö, Cursor Oy (FI)

KS11157 PURE ⁄ LP Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (FI)

Virallinen lista rahoitettavista hankkeista lisätietoineen julkaistaan heti kokouspöytäkirjan hyväksymisen jälkeen.