Ohjelman seurantakomitea piti 9. kokouksensa

Ohjelman seurantakomitea (JMC) piti yhdeksännen kokouksensa 11. joulukuuta 2019 Pietarissa, Venäjällä. Komitea kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen hyvässä yhteistyön hengessä tehtyään toimintavuoden aikana päätöksiä niin hankerahoituksesta kuin ohjelman toimeenpanoa ohjaavista menettelyistä. Kokouksessa JMC tarkasteli hallintoviranomaisen toimintakertomusta ja sai tilannekatsauksen tukisopimusten neuvotteluprosessista ja ensimmäisten hankeraporttien arvioinnista. Kokouksen päätteeksi Venäjän kansallinen vastuuviranomainen ojensi komitean puheenjohtajuuden suomalaiselle ministeriökollegalle vuodelle 2020.

ENI CBC 2014-2020 kausi on parhaillaan täydessa vauhdissa, ja Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC ohjelmasta voi hakea vielä rahoitusta hanketoiminnalle aina 27. helmikuuta 2020 asti.

Avoinna olevat toimintalinjat

1: Elävä, aktiivinen ja kilpailukykyinen talous
3: Houkutteleva, hyvinvoiva ympäristö ja alue
4: Helposti saavutettava ja yhteyksiltään hyvä alue

Päätöksen rahoitettavista hankkeista tehdään kesäkuussa 2020. Lisätietoa hausta.

Kauden 2021-2027 ohjelmointityön käynnistyminen

Seurantakomitea sai tietoa myös uuden ohjelmakauden valmistelun edistymisestä ja se teki päätöksen perustaa ohjelmointikomitean (Programming Committee, PC) vastaamaan kauden 2021-2027 ulkorajaohjelman valmistelusta Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC ohjelma-alueelle.  Hallintoviranomainen koordinoi komitean työskentelyä ja työ aloitetaan heti vuodenvaihteen jälkeen. Komitean ensimmäinen kokous on tavoitteena järjestää huhtikuussa 2020.